23 July 2024
Polityka

Osiągnięcia programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej w Lublinie – Warsztaty dla Beneficjentów

  • 16 czerwca, 2023
  • 4 min read
Osiągnięcia programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej w Lublinie – Warsztaty dla Beneficjentów

FEPW to program skierowany do przedsiębiorców i samorządów w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zachęca do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które pomogą w uzyskaniu dofinansowania z tego programu. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski spotkali się z beneficjentami programu, aby omówić szczegóły w Lublinie.

Aby pomóc beneficjentom w realizacji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, w Lublinie odbędą się warsztaty skierowane do przedsiębiorców i samorządów z regionu. Uczestnicy otrzymają wsparcie w wykorzystaniu najnowszych narzędzi i technologii oraz dostaną możliwość zapoznania się z doświadczeniem innych uczestników.

Na warsztatach zostaną omówione również konkretne korzyści płynące z programu dla mieszkańców makroregionu, szansy dla przedsiębiorców i samorządów oraz nowe atuty dla inwestorów. Przedsiębiorcy i samorządy z Polski Wschodniej będą mieli okazję poznać najnowsze informacje na temat elastycznego wykorzystania funduszy unijnych i dyskutować o rozwiązaniach dotyczących wspierania regionu.

Nieustanne inwestycje, wyjątkowe zarządzanie środkami unijnymi oraz Program Polska Wschodnia sprawiły, że Polska Wschodnia stała się bardziej przyjaznym miejscem do życia. W ramach Programu Polska Wschodnia w województwie lubelskim w latach 2014-2020 przyznano 900 projektów o wartości 2,7 mld zł, w tym 1,8 mld zł z EFRR – poinformowała wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polityka Spójności została zaprojektowana z myślą o wsparciu regionów Polski, które potrzebują najbardziej. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to najlepszy przykład tego w jaki sposób UE wykorzystuje budżet w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 12 miliardów złotych trafiło do regionów wschodniej Polski, aby zapewnić im rozwój infrastruktury, transportu, przedsiębiorczości, sieci elektroenergetycznych do dystrybucji zielonej energii oraz turystyki. Dzięki temu programowi mieszkańcy Podkarpacia będą mieli możliwość poprawienia jakości swojego życia, a także zwiększenia poczucia bezpieczeństwa – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierowniczka Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Spotkanie uczestników stanowiło doskonałą okazję do zdobycia szczegółowej wiedzy na temat możliwości wsparcia dostępnych w ramach Programu FEPW, nadchodzących naborów, a także warunków przyznania i realizacji projektów.

W ramach programu spotkań zostaną przedstawione możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a następnie odbędą się dwa warsztaty: dla przedsiębiorców (dotyczące konkursów Automatyzacja i robotyzacja w MŚP oraz Wzornictwo w MŚP) oraz dla przedstawicieli samorządów (dotyczące konkursów Adaptacja do zmian klimatu i Zrównoważona mobilność miejska). Wszystko poprowadzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Instytucji Pośredniczących w programie.

Kolejne warsztaty w Olsztynie i Białymstoku to idealna okazja, by zdobyć kompetencje i wiedzę dotyczące przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz zrozumienia warunków pozyskania wsparcia. Dowiedz się więcej, zapoznaj się z harmonogramem spotkań i zapisz się na warsztaty już dziś na stronie www.warsztatyfepw.pl!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferują szansę na przyspieszenie rozwoju sześciu regionów. Program finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i ma na celu wsparcie dla Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia oraz Mazowsza poza Warszawą i jej otoczeniem.

Program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej dostarczy narzędzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w tych sześciu województwach.

Program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej ma na celu kontynuację naszych dotychczasowych działań na rzecz rozwoju tego regionu. Nadal będziemy wspierać innowacje biznesowe oraz start-upy, finansując Platformy Startowe. Ponadto będziemy inwestować w niskoemisyjny transport publiczny, sieci dróg i kolei, a także w nowe obszary, takie jak sieci energetyczne, adaptację miast do zmian klimatu czy ochronę bioróżnorodności – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w ramach programu na lata 2021-2027 wyniesą 2,65 mld euro. Te środki będą przeznaczone na projekty dotyczące biznesu, adaptacji miast do zmian klimatu, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochrony bioróżnorodności, inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenia dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwoju zrównoważonej turystyki.

Jeśli szukasz naborów projektów, odwiedź stronę www.fepw.gov.pl/#Nabory wniosków, gdzie znajdziesz aktualny harmonogram.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane bez ingerencji PAP SA w ich treść. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM