Instytut Książki przygotował zbiór reportaży o bibliotekach zmodernizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Instytut Książki przygotował zbiór reportaży o bibliotekach zmodernizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

AC SA (14/2023) Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2023, 2024

AC SA (14/2023) Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2023, 2024

AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

AC SA (12/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (12/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

Prawo.pl: ostatnie prace nad europejską kartą osoby z niepełnosprawnością

Prawo.pl: ostatnie prace nad europejską kartą osoby z niepełnosprawnością

AC SA (11/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (11/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

MI: rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. (komunikat)

MI: rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. (komunikat)

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

Bolt podsumowuje pół roku działania kategorii „Kobiety dla kobiet”

Bolt podsumowuje pół roku działania kategorii „Kobiety dla kobiet”