30 May 2024
Polityka

Rozwój infrastruktury Śląska – Rządowe inwestycje w poprawę dróg i ulic

  • 11 sierpnia, 2023
  • 8 min read
Rozwój infrastruktury Śląska – Rządowe inwestycje w poprawę dróg i ulic

Ministerstwo Infrastruktury wspiera inwestycje, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach w województwie śląskim. Dzisiejsze porozumienie z RFRD zapewnia ważne fundusze, dzięki którym możliwe będzie wybudowanie ważnych odcinków dróg, w tym obwodnicy Zabrza oraz rozbudowa ul. Hagera w Katowicach.

Andrzej Bittel, minister infrastruktury, zapowiedział wsparcie dla inwestycji drogowych w województwie śląskim. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można wzmocnić lokalne inicjatywy, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróżowania po drogach miejskich oraz sześciu obwodnicach wojewódzkich. Finansowanie będzie przeznaczone na budowę, rozbudowę lub remonty istniejących odcinków dróg.

Nowe układy drogowe w Katowicach są niezbędne, aby zapewnić sprawną komunikację pomiędzy terenami mieszkaniowymi i usługowymi. Długość inwestycji wynosi 3 km, a planowany termin oddania do użytkowania to I kwartał 2025 r. Miasto Katowice otrzymało dofinansowanie z RFRD na realizację tego projektu w wysokości 30 mln zł.

Uzupełnieniem tej inwestycji będą nowe przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, czy oświetlenie uliczne. Nowa infrastruktura ma być również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli na stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich mieszkańców Katowic.

Nasze zadanie obejmuje budowę nowej infrastruktury komunikacyjnej dla terenu, na którym zlokalizowane są Nowe Muzeum Śląskie, międzynarodowe Centrum Kongresowe i siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Prace obejmują budowę odcinków: ul. Dobrowolskiego i ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. Dobrowolskiego, ul. 14 KDL, ul. 19 KDL, ul. 18 KDL, oraz drogi Północnej.

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gospodarczej oraz połączenie jej z ul. Porcelanową – budowa;

Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w okolicach ul. Korczaka i ul. Deszczowej – budowa;

Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna przy wykorzystaniu nowych technologii budowlanych – budowa;

Utworzenie nowoczesnego układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88 – budowa;

Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego – budowa;

Doposażenie infrastruktury drogowej miast na prawach powiatu w nowoczesne rozwiązania – dofinansowanie;

Zwiększenie środków RFRD przeznaczonych na realizację 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa do poziomu 382,4 mln zł.

Obwodnica Zabrza w ramach RFRD

Inwestycja związana z budową obwodnicy Zabrza w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego otrzymała dofinansowanie w wysokości 61,5 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi 123 mln zł. Planowana długość obwodnicy wynosi ok. 4 km, a termin jej oddania do użytkowania to IV kwartał 2028 roku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921, wraz z rozbudową ul. Hagera.

Budowa obwodnicy w ramach RFRD

Realizacja inwestycji związanej z budową obwodnicy Zabrza w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 61,5 mln zł. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 123 mln zł, a trasa ma mieć długość ok. 4 km. Prace zakończą się w IV kwartale 2028 roku. Obwodnica będzie się wytyczać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921, wraz z rozbudową ul. Hagera.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie otrzymały trzy zadania obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, zgłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz trzy zadania w miastach na prawach powiatu.

Inwestycja dotyczy budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 72 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 120 mln zł;

Postępowanie dotyczące budowy obwodnicy Zabrza wraz z rozbudową ul. Hagera trwa;

Dofinansowanie w wysokości 100 mln zł otrzymała budowa obwodnicy Koziegłów;

Umowa na dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 została podpisana 24 sierpnia 2022 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 mln zł;

Realizacja inwestycji budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416 ruszyła dzięki dofinansowaniu ze środków RFRD w wysokości 72 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 120 mln zł;

Trwają prace nad budową obwodnicy Zabrza wraz z rozbudową ul. Hagera;

Wysokość dofinansowania dla budowy obwodnicy Koziegłów została ustalona na 100 mln zł;

Umowa na dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 została podpisana 24 sierpnia 2022 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 mln zł;

Inwestycja północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416 jest współfinansowana ze środków RFRD w kwocie 72 mln zł. Całkowita wartość zadania to ok. 120 mln zł;

Budowa obwodnicy Zabrza wraz z rozbudową ul. Hagera jest w toku;

Na budowę obwodnicy Koziegłów przeznaczono 100 mln zł dofinansowania;

Realizacja południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 otrzymała 100 mln zł dofinansowania. Umowa została podpisana 24 sierpnia 2022 r.

Realizacja obwodnicy Sośnicowic z dofinansowaniem z RFRD w wysokości 81 mln zł, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i płynności ruchu na odcinku DW408, wraz z zapewnieniem nowych połączeń drogowych.

Budowa obwodnicy w Rudzie Śląskiej – od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli – przy wsparciu finansowym w wysokości 100 mln zł z RFRD, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu w mieście, stanowiąc nowe połączenie drogowe.

Program RFRD pozwolił na realizację 722 zadań gminnych i powiatowych na 934 km dróg lokalnych w województwie śląskim, dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 mld zł.

Inwestycje w drogach lokalnych są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego poziomu bezpieczeństwa, a także zapewnienia wygodnych i płynnych połączeń drogowych dla mieszkańców regionu.

Realizacja zadań infrastrukturalnych wspartych funduszami RFRD pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach lokalnych w województwie śląskim, a także na stworzenie nowych połączeń drogowych.

Od 2019 r. do 2023 r. w sumie wydano 611,9 mln zł, co przełożyło się na realizację 542 zadań o łącznej długości 761,2 km.

W 2019 roku zagwarantowano wsparcie dla 202 zadań o łącznej długości 215,7 km, którego wysokość wyniosła 244,8 mln zł.

Rok 2020 zaowocował wsparciem 160,8 mln zł dla 121 zadań o długości 146,5 km.

W 2021 r. wykazano 149 mln zł na 109 zadań o długości 170 km, w tym 7,3 mln zł na projekty związane z bezpieczeństwem pieszych.

W 2022 r. na 123 zadania o długości 191 km przeznaczono 150 mln zł.

Natomiast na 87 zadań o długości 128 km w 2023 r. wydano 139 mln zł, w tym 53 mln zł na remonty dróg powiatowych lub gminnych.

W ciągu pięciu lat (2019-2023) wydatki na realizację 542 zadań o łącznej długości 761,2 km wyniosły 611,9 mln zł.

Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania będzie przygotowanie projektu budowlanego. Powiat Bielski zamierza ogłosić przetarg na wykonanie tego projektu w 2021 roku. Przetarg będzie obejmował między innymi wykonanie studium wykonalności, opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz wykonanie obmiaru i rozliczenia robót budowlanych.

Ponadto w ramach RFRD Powiat Bielski otrzyma dofinansowanie na budowę mostu w Czernej. Jest to most łukowy o długości 56 m zlokalizowany na drodze powiatowej 1366S. Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2022 roku i potrwa do końca 2024 roku. Kwota dofinansowania to ponad 15 mln zł.

Kolejnym zadaniem objętym wsparciem z RFRD jest budowa mostu na rzece Raba w miejscowości Siedliska. Jest to most stalowy o długości 37 m zlokalizowany na drodze powiatowej 558S. Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2023 roku i zakończy w 2025 roku. Kwota dofinansowania wynosi ponad 13 mln zł.

W związku z powyższym, w ostatnich trzech latach Powiat Bielski otrzyma dofinansowanie z RFRD na realizację trzech zadań mostowych. W sumie kwota dofinansowania wyniesie ponad 51 mln zł.

Powiat Bielski jest wyjątkowo zobowiązany do realizacji tych ogromnych zadań mostowych, które będą miały ogromny wpływ na infrastrukturę regionu. Zadanie zostaną wykonane w oparciu o najnowocześniejsze technologie i zgodnie z założonym harmonogramem prac.

Powiat Bielski zamierza wykorzystać dofinansowanie otrzymane w ramach RFRD do wykonania trzech zadań mostowych, które zostaną zrealizowane w latach 2021-2025. Przedsięwzięcie ma na celu wzbogacenie infrastruktury w regionie i ułatwienie transportu w obrębie miasta. Projekt będzie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, a jego zakończenie pozwoli na odblokowanie ruchu i skrócenie czasu transportu.

Ponadto Powiat Bielski zamierza stworzyć program wsparcia dla lokalnych społeczności, który będzie obejmował szkolenia, warsztaty, spotkania z mieszkańcami i działania informacyjne dotyczące nowych mostów.

Województwo Śląskie ogłosiło realizację projektu budowy mostu nad Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421. Przedsięwzięcie, które będzie trwać od 2024 do 2027 roku, otrzyma dofinansowanie z RFRD w wysokości 270 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania 13 zadań mostowych zgłoszonych w naborach przeprowadzonych w latach 2020-2023 wynosi 1,35 mld zł, zaś całkowita wartość tych inwestycji to blisko 1,7 mld zł.

PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie bez jakichkolwiek zmian w treści, tak jak zostały dostarczone przez nadawcę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM