21 July 2024
Nauka i technika

Odkrycie XVII-wiecznego ikonostasu w Nowoberezowie: Historia zamknięta w starych ścianach

  • 17 grudnia, 2023
  • 2 min read
Odkrycie XVII-wiecznego ikonostasu w Nowoberezowie: Historia zamknięta w starych ścianach

Badacze z Instytutu Sztuki PAN odkryli na strychu cerkwi w Nowoberezowie (Podlaskie) duży, XVII-wieczny fragment ikonostasu. Jest to najstarsze tego typu dzieło w regionie, a jego oryginalność i stopień zachowania tylko podkreślają jego wyjątkowość.

W ramach projektu „Scalenie dziedzictwa” Instytut Sztuki PAN przeprowadził badania na zachodnim pograniczu Polski. Projekt wykonali prof. Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski i Jan Nowicki z zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, w ramach którego przeprowadzono inwentaryzację i dokumentację zabytków z tamtych terenów.

Badacze z Uniwersytetu w Białymstoku odkryli 17 fragmentów wielkiego ikonostasu z XVII wieku w powiecie hajnowskim. Znaleziska przedstawiono w Białymstoku, a ich stan zachowania jest różny. Ich miejscem odkrycia był strych cerkwi św. Jana Teologa w Nowoberezowie.

Podczas środowej prezentacji odkryto fragmenty ikonostasu oraz szczegóły poszczególnych ikon. W trakcie wystąpienia przedstawiono rekonstrukcję całości na podstawie zestawienia odnalezionych fragmentów i archiwaliów, pokazując, jakie elementy znajdowały się w poszczególnych miejscach.

„Nie mamy zupełnie żadnej wątpliwości, że jest to odkrycie wyjątkowe. Od początku, od kiedy tylko zorientowaliśmy się, z czym mamy do czynienia, mieliśmy takie przekonanie, że jest to rzecz niezwykle istotna” – powiedział PAP Jan Nowicki.

Środowa prezentacja miała za zadanie zaprezentować najnowsze odkrycie zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, które może być najważniejsze od czasu odnalezienia obrazu El Greca. Profesor Nowicki porównał to wydarzenia do odkrycia ikonostasu, stwierdzając, że jest to wyjątkowe wydarzenie.

Podczas prezentacji zostało wyjaśnione, że odkrycie to podczas inwentaryzacji zabytków na Mazowszu wywołało duże emocje wśród specjalistów. Badacze uznali je za jedno z najważniejszych odkryć w historii polskiego konserwatorstwa.

Odkryto fragmenty XVII-wiecznego ikonostasu w cerkwi w Podlaskiem. Pochodzący z XVII wieku ikonostas został odkryty w cerkwi w Podlaskiem po wieloletniej restauracji. Dzięki niej udało się przywrócić jego dawny blask. Prace konserwatorskie doprowadziły do odkrycia oryginalnych barw malowideł, które pochodzą z lat 1690-1720. To wyjątkowe odkrycie stanowi cenny wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM