16 July 2024
Zdrowie

W Katowicach rozmawiali o źródłach chorób cywilizacyjnych. Wnioski z raportu Instytutu Człowieka Świadomego opublikowane

  • 14 marca, 2024
  • 7 min read
W Katowicach rozmawiali o źródłach chorób cywilizacyjnych. Wnioski z raportu Instytutu Człowieka Świadomego opublikowane

Choroby cywilizacyjne stanowią ogromne wyzwanie dla całego świata, a Polska niestety nie jest wyjątkiem. Rządy, korporacje i organizacje trzeciego sektora podejmują wysiłki w celu ich ograniczenia. Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zwalczać przyczyny i skutki tych chorób, pojawiają się nowe pomysły mające na celu znalezienie rozwiązania. Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (HCC) poruszył ten temat, a Instytut Człowieka Świadomego opublikował wnioski z raportu mówiącego o paleniu tytoniu jako jednej z kluczowych przyczyn chorób cywilizacyjnych.

„Wydaje nam się, że wiemy, jakie wyzwania stoją przed nami w kontekście chorób cywilizacyjnych – mówił, otwierając panel poświęcony chorobom cywilizacyjnym, Marek Kustosz, prezes Fundacji „To się leczy” zajmującej się walką z nowotworami.

„Co trzeci Polak ma co najmniej dwie choroby cywilizacyjne, przewlekłe. I to jest problem diagnostyczny i leczniczy dla lekarzy” – podkreślał dr Michał Koźmin, kierownik Oddziału Internistycznego Szpitala św. Józefa w Mikołowie, wykazując, że współczesny człowiek kompleksowo degeneruje swoje zdrowie, pozbawiając się ruchu, a do złej diety dodając papierosy, alkohol i brak dostępu do opieki medycznej.

Zgromadzeni eksperci w Katowicach wskazywali na duży problem generowany przez współczesny styl życia, zwłaszcza w kontekście chorób cywilizacyjnych. Choroby te stanowią wyzwanie dla całego świata, a Polska nie jest wyjątkiem. Rządy, korporacje i organizacje trzeciego sektora angażują się w ograniczanie tych chorób, ale wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak walczyć z ich przyczynami i skutkami. Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach omawiano również palenie tytoniu jako jedną z kluczowych przyczyn chorób cywilizacyjnych. Eksperci zgromadzeni na konferencji byli zgodni – Polska stoi w obliczu trudnego wyzwania walki z chorobami cywilizacyjnymi. W związku z tym, Instytut Człowieka Świadomego opublikował raport, który zawiera kluczowe wnioski i rekomendacje dotyczące palenia tytoniu jako głównego czynnika wpływającego na zdrowie Polaków. Dokument jest dostępny pod adresem: [link]. Apella

„Wyobraźmy sobie pacjenta 30-letniego, albo niech to będzie pacjentka. Niech ma na imię Patrycja. Pani Patrycja żyje w ciągłym pędzie, w ciągłym stresie. Z powodu stresu i z powodu bezsenności stosuje nieprawidłową dietę. Nie ma również czasu na codzienną aktywność fizyczną, a zalecenia WHO są takie, że to powinna być regularna co najmniej 30-minutowa aktywność fizyczna. Niechby sobie pani Patrycja lubiła sobie zapalić papierosa lub jakąkolwiek inną formę e-papierosa. Do tego dołóżmy jeszcze dodatkową używkę jaką jest alkohol, czyli otwarcie butelki wina wieczorem. Pani Patrycja jest idealnym przykładem 30-latki, która za 10 lat zgłosi się do poradni lekarza rodzinnego, a za 20 lat do opieki stacjonarnej i zmierzy się z murem. Murem jakim jest brak dostępności do lekarzy, brak dostępności do diagnostyki i konsultacji medycznej” – mówił dr Michał Koźmin.

Choroby cywilizacyjne stanowią ogromne wyzwanie dla całego świata, a Polska niestety nie jest wyjątkiem. Rządy, korporacje i organizacje trzeciego sektora podejmują wiele działań w celu ograniczenia skutków tych chorób. Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach eksperci wskazywali na problem generowany przez współczesny styl życia, który prowadzi do wielu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Palenie tytoniu zostało uznane za jedną z kluczowych przyczyn rozwoju tych chorób. Eksperci podkreślają konieczność działań profilaktycznych, w tym zwłaszcza walki z nałogiem palenia tytoniu, który stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia Polaków.

„Kardynalnymi czynnikami przyczyniającymi się do rozwoju chorób cywilizacyjnych są tzw. czynniki modyfikowalne” – podkreślała prof. Halina Car z Akademii Medycznej W Białymstoku. Jak podkreślała badaczka, w definicji stylu życia mieszczą się także używki, a wśród nich palenie tytoniu. „Pochodną używania papierosów są pozostałe czynniki zdrowotne łącznie z nadciśnieniem tętniczym i zachorowaniami na nowotwory” – zaznaczała, dodając do listy generatorów problemów także stres i brak przyzwyczajenia do prowadzenia odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej.

Dr Janusz Krupa, prezes zarządu Instytutu Człowieka Świadomego, skupił swoją uwagę na kwestii profilaktyki zdrowotnej, w tym profilaktyki nikotynowej, jako kluczowego elementu walki z chorobami cywilizacyjnymi.

„W Polsce, jak Państwo wiecie, mamy ok. 8 milionów palących osób. Zgadnijcie Państwo, czy wiecie, ile mamy takich pełno profilowych, czyli poradni, gdzie jest lekarz, psycholog, dietetyk rehabilitant, ile w 36-milionowym kraju jest poradni antynikotynowych dla 8 milionów Polaków – 3: Gdańsk, Kraków Warszawa” – podkreślał dr Janusz Krupa.

Choroby cywilizacyjne stanowią wyzwanie dla całego świata, a Polska nie jest wyjątkiem. Rządy, korporacje i organizacje trzeciego sektora angażują się w ograniczanie skutków tych chorób, jednak wciąż brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie walczyć z nimi. Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach poruszono temat chorób cywilizacyjnych, a Instytut Człowieka Świadomego opublikował raport dotyczący palenia tytoniu jako jednej z kluczowych przyczyn tych chorób.

Zgromadzeni eksperci wskazywali na duży problem generowany przez współczesny styl życia, który przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Dr Michał Koźmin, kierownik Oddziału Internistycznego Szpitala św. Józefa w Mikołowie, podkreślał, że wielu Polaków cierpi na co najmniej dwie przewlekłe choroby cywilizacyjne z powodu braku ruchu, złej diety, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i braku dostępu do opieki medycznej.

„Programy profilaktyki zdrowotnej muszą być w sposób dobry ustrukturyzowane, tak żeby mogły odnieść zaplanowany skutek. Muszą mieć jasno postawione cele. To są rzeczy, które cały czas tworząc rozwiązania systemowe są pomijane albo nie do końca wdrażane” – mówił Dominik Dziurda, prezes HTA Formedis – zespołu ekspertów zajmujących się oceną technologii medycznych podkreślając, że czasem – a tak jest w przypadku tytoniu – zamiast radykalnie zamykać dostęp do danych czynników szkodliwych, warto rozważać promowane w wielu krajach, programy redukcji szkód poprzez wdrażanie technik zastępczych dla najbardziej szkodliwych czynników generujących choroby cywilizacyjne.

Specjaliści zgodnie twierdzą, że obecnie jesteśmy w kluczowym i bardzo trudnym momencie w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Brak podjęcia działań teraz może skutkować za 20 lat sytuacją, której nie da się już odwrócić. Jakie konkretne kroki należy podjąć i w jaki sposób można to zrealizować?

„Bardzo często pacjent przychodzi do lekarza i lekarz daje mu radę: >>nie pal<>A jak mam to zrobić?<>Jak to, trzeba mieć silną wolę, nie kupić papierosów<>Proszę nie jeść, proszę się ruszać, będzie dobrze<<. Ale wracając jeszcze do nikotynizmu. Mamy ogromny problem – 8 milionów palących, co roku umiera ok. 70-80 tys. osób z powodu chorób odtytoniowych” – mówił dr Janusz Krupa. „Zrobimy wszystko, żeby ukazał się tak raport naszego Instytutu, poświęcony paleniu tytoniu. Będzie to najobszerniejszy i zapewne najbardziej aktualny raport dotyczący rekomendacji, światowych i europejskich, ale także zebraliśmy także kilka pomysłów jak sobie poradzić z tą epidemią palenia” – dodawał.

Instytut Człowieka Świadomego opublikował dokument zawierający kluczowe wnioski i rekomendacje z raportu „Palenie tytoniu najważniejszy czynnik wpływający na zdrowie Polaków w sprawie ograniczania epidemii palenia tytoniu”, zgodnie z zapowiedziami podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Dokument jest dostępny pod adresem: https://instytutczlowiekaswiadomego.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wnioski-i-rekomendacje_raport-Palenie-Tytoniu-czynnik-ryzyka_ICS_marzec-2024.pdf

Instytut Człowieka Świadomego jest organizacją, która prowadzi liczne kampanie społeczne dotyczące problemów zdrowotnych, takie jak „W Nowym Kształcie”, „Moda na serce”, „Zdrowi Wiekowi” czy „Vital Forum”. W swoim dokumencie programowym „Kluczowe ryzyka zdrowotne w Polsce stan na styczeń 2024 r.” podkreśla, że profilaktyka jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem na długie życie w dobrym zdrowiu. Organizacja uważa, że edukacja zdrowotna, aktywizacja ruchowa, skuteczne programy walki z nałogami i mądre rozwiązania legislacyjne są niezbędne w tworzeniu zdrowego społeczeństwa.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM