16 July 2024
Gospodarka i Biznes

PEPEES SA (7/2022) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

  • 18 marca, 2022
  • 2 min read
PEPEES SA (7/2022) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”) przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 kwietnia 2022 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.

Ponadto Zarząd przekazuje dokumenty, które nie zostały dotychczas uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał

3. Sprawozdane z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

4. Sprawozdane z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

5. Wykaz uchwał Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021

7. Raport WBS z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM