16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Rzecznik MŚP i rzecznik biznesu Ukrainy będą wspólnie wspierać polskich i ukraińskich przedsiębiorców

  • 11 kwietnia, 2022
  • 3 min read
Rzecznik MŚP i rzecznik biznesu Ukrainy będą wspólnie wspierać polskich i ukraińskich przedsiębiorców

Rzecznicy wyrażają zamiar współdziałania w zakresie: zmniejszenia skali zagrożenia dla przedsiębiorców wynikającego z konfliktu na terytorium Ukrainy, pogłębienia współpracy gospodarczej pomiędzy Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską, zabezpieczenia praw przedsiębiorców, ochrony własności prywatnej, wsparcia wolności gospodarczej i wolnego rynku, inicjatyw zmierzających do rozwoju gospodarczego i odbudowy zniszczeń, inicjatyw z zakresu legislacji dotyczącej gospodarki oraz promowania zasady wolności działalności gospodarczej i współpracy naukowej dotyczącej kwestii gospodarczych.

W tym celu strony porozumienia deklarują współpracę organizacyjną w ramach posiadanych możliwości działania, wymianę informacji oraz współpracę w zakresie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej.

„Współpraca polskich i ukraińskich przedsiębiorców rozkwitła w okresie przedwojennym. Prowadziliśmy intensywne działania, Polska stała się drugim, co do wartości, partnerem handlowym dla Ukrainy. Teraz Polska jest naszym partnerem gospodarczym numer jeden. Granica Polska to także granica unijna, to łącznik Ukrainy ze światem. Najważniejsza dla ukraińskiej gospodarki. Dzięki porozumieniu będzie nam łatwiej działać i wspierać naszych przedsiębiorców” – przekonuje Roman Waszczuk, rzecznik biznesu Ukrainy.

Wojna zmieniła warunki, ale dotychczasowych osiągnięć nie można zaprzepaścić.

„Rzecznik ukraińskich przedsiębiorców potrzebuje wsparcia, żeby działać, dlatego zdecydowałem się udzielić pomocy. Naszym obowiązkiem jest wspieranie kontrahentów, tak żeby współpraca nie zamarła, aby trwała współpraca handlowa, a firmy działały stale, bo wojna trwa na części terytorium Ukrainy, a w nieobjętych nią rejonach stale istnieje możliwość normalnej pracy” – zauważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Porozumienie ma charakter nieodpłatny i nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze stron. Każda ze stron pokrywa poniesione przez siebie koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych w celu realizacji porozumienia. Porozumienie podpisane 7 kwietnia 2022 roku w Warszawie zostało zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

„Aktualnie zajmujemy się m.in. znalezieniem drogi zbytu ukraińskich towarów, żeby podpisane kontrakty mogły być kontynuowane. Droga morska przez Odessę jest zamknięta. Pracujemy, żeby transport towarów odbywał się przez polskie porty. To szansa i impuls rozwojowy dla naszych przedsiębiorców” – przekonuje Adam Abramowicz.

Celem umożliwienia dalszej pracy na rzecz przedsiębiorców ukraińskich, Rzecznik MŚP udostępnił część biura w Krakowie Rzecznikowi Biznesu Ukrainy i jego zespołowi. Przedsiębiorcy z problemami gospodarczymi, związanymi z obecną sytuacją w Ukrainie, mogą kontaktować się z Biurem Rzecznika MŚP w Warszawie, jak też z Oddziałami Terenowymi Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: Jacek Piechota – prezes; Oleg Dubisz – wiceprezes, a także Tetiana Gomon – koordynator kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM