3 May 2023
Gospodarka i Biznes

INTERFERIE SA (23/2022) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 26.04.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

  • 29 kwietnia, 2022
  • 4 min read
INTERFERIE SA (23/2022) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 26.04.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, przekazuje poniżej informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanych dnia 26.04.2022r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Malwina Bandos-Przybysz

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2013 – 2016 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikant radcowski,

2009 – 2012 Uniwersytet Warszawski – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

2020 – nadal Grupa kapitałowa Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. – Radca prawny/ In-house lawyer,

2017 – 2020 Grupa kapitałowa Tedex S.A. Radca prawny/ In-house lawyer,

2016 – 2017 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Choromańskiego – Aplikant radcowski,

2015 – 2016 Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. – Aplikant radcowski,

2013 – 2015 Urząd Transportu Kolejowego – Specjalista ds. prawnych,

2011 – 2013 – Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka – Prawnik.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Sylwia Iwańczuk

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2021 – Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Executive MBA,

2003 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie zasobami pracy,

2001 – Uniwersytet w Białymstoku, mgr ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o. – Członek Zarządu,

2018 – 2021 ORLEN Upstream Sp. z o.o. – Dyrektor ds. korporacyjnych i sprzedaży,

2017-2018 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zastępca Dyrektora Generalnego,

2016 – 2017 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego,

2012-2016 Państwowy Instytut Geologiczny – kierownik działu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Jaremko

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2019 – 2020 Studia podyplomowe w zakresie Executive MBA – Business Trends. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,

2009 – 2010 Studia Podyplomowe pn: Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

1998 – 2000 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie. Wydział Zarządzania i Informatyki,

1995 – 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, licencjat. Wydział Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

2016 -2017 CENTROZŁOM Wrocław S.A. Dyrektor Departamentu Handlu,

2006 – 2008 PKP CARGO S.A. w Warszawie. Kierownik Projektu,

2000 – 2001 WROBUD spółka z o. o. we Wrocławiu. Dyrektor Naczelny,

1990 – 2000 – działalność gospodarcza.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM