16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Polscy Przedsiębiorcy wyróżnieni przez Prezydenta i Rzecznika MŚP

  • 27 czerwca, 2022
  • 5 min read
Polscy Przedsiębiorcy wyróżnieni przez Prezydenta i Rzecznika MŚP

W liście skierowanym do przedsiębiorców z całego kraju, zgromadzonych w gmachu największej instytucji artystycznej w północno-wschodniej Polsce, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 21 czerwca obchodzony był Dzień Przedsiębiorcy, stanowiący wyraz szacunku i docenienia codziennej, ciężkiej pracy osób zajmujących się działalnością gospodarczą. Wydarzenie w Białymstoku stanowiło jego oficjalne obchody, w których udział wzięło wielu samorządowców, działaczy społecznych, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej oraz przedsiębiorców z całego kraju.

„Wasza działalność wiąże się z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem, gdyż jesteście odpowiedzialni nie tylko za przyszłość swoich firm, ale również zatrudnionych w nich pracowników. Tworząc niemal połowę polskiego PKB i 80 proc. miejsc pracy w gospodarce narodowej, pozostajecie rzeczywistymi autorami sukcesu ekonomicznego naszego kraju” – napisał prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że ostatnie lata i teraźniejszość postawiły przed sektorem MŚP szereg trudnych wyzwań, związanych m.in. z pandemią COVID-19 czy agresją Rosji na Ukrainę.

„Chciałbym gorąco podziękować polskim przedsiębiorcom za wielką solidarność i nierzadko anonimową pomoc, która w niespotykanych w historii rozmiarach dotarła do personelu medycznego i pacjentów walczących z koronawirusem czy też do ofiar brutalnej napaści Rosji na naszych ukraińskich braci” – napisał prezydent.

Na wniosek Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, prezydent uhonorował wybranych przedstawicieli MŚP wysokimi odznaczeniami państwowymi — Krzyżami Zasługi oraz Orderami Odrodzenia Polski.

„Ta podniosła chwila uczyni tegoroczne obchody Dnia Przedsiębiorcy niezapomnianymi. Decyzją Prezydenta RP nasza rola w budowaniu potencjału gospodarczego Polski, a tym samym umacnianiu jej bezpieczeństwa i suwerenności, została doceniona i podniesiona do najwyższej, państwowej rangi” – podkreślił Adam Abramowicz.

„Polscy przedsiębiorcy są wyjątkowi – wielu z nas swoje pierwsze biznesy otwierała w trakcie transformacji ustrojowej, gdy, tak jak teraz, musieliśmy zmagać się z galopującą inflacją i geopolityczną niepewnością. Wierzę, że tak jak wówczas, przetrwamy ten niespokojny czas. Pojedynczy przedsiębiorca, choćby nawet nie wiem jak genialny, nie poradzi sobie tak dobrze, jak nasze zjednoczone, solidarne środowisko” – powiedział Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita, uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na dynamizm, elastyczność i determinację polskich firm wskazywał również premier Mateusz Morawiecki. W liście odczytanym przez Olgę Semeniuk, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, wskazywał on na fakt, że dialog i współpraca z sektorem MŚP stanowi jeden z głównych priorytetów rządu.

„Dzięki miliardom złotych skierowanych do polskich firm, chociażby w postaci tarcz antykryzysowych, wspólnie udało się nam ocalić nawet osiem milionów miejsc pracy, co w zeszłym roku zaowocowało niemal 6-proc. wzrostem gospodarczym. Nasz kraj, wykorzystując strategiczne położenie w sercu Europy, duży rynek wewnętrzny i dynamiczne, doskonale wykształcone społeczeństwo, jest wymarzonym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesów” – zauważył Mateusz Morawiecki.

Tradycją obchodów Dnia Przedsiębiorcy jest również ogłoszenie laureatów nagród przyznawanych przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw za miniony rok. Pierwsza z nich trafiła do Magdaleny Rzeczkowskiej, obecnej minister finansów, za wprowadzenie i realizację programu „Klient w centrum uwagi KAS” w czasach, gdy pełniła ona funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za najaktywniejszą organizację w Radzie Przedsiębiorców w 2021 roku uznano Business Centre Club, natomiast najkorzystniejszą dla branży zmianę prawa – projekt ustawy regulującej zatrudnianie cudzoziemców, nad którym wspólnie pracowały trzy ministerstwa: spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych oraz rodziny i polityki społecznej.

„Chciałbym wyrazić nadzieję, że efektywna i pełna zrozumienia oraz otwartości współpraca z instytucjami rządowymi będzie kontynuowana. Łączy nas wspólny cel – tworzenie przejrzystego prawa, umożliwiającego realizację długofalowych projektów inwestycyjnych, napędzających gospodarkę naszego kraju” – powiedział Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Prezes IPH wręczył również kolejne wyróżnienie -Statuetki Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – przedstawicielom firm funkcjonujących i odnoszących sukcesy na terenie Podlasia. Na atrakcyjność inwestycyjną tego regionu wskazywała Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa.

„Podlaskie przedsiębiorstwa są dziś liderami w wielu branżach: rolno-spożywczej, produkcji maszyn rolniczych, ale z każdym rokiem rozpędu nabierają również nasze firmy IT. Znaczna część z nich ma ambicje sięgające daleko poza granice Polski. Na Podlasiu historia i tradycja łączą się z innowacyjnością i przedsiębiorczością – dlatego naprawdę warto otwierać tutaj własne biznesy” – powiedziała Wiesława Burnos.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM