21 July 2024
Gospodarka i Biznes

SKYLINE INVESTMENT SA (17/2022) Powołanie prokurenta

  • 8 sierpnia, 2022
  • 2 min read
SKYLINE INVESTMENT SA (17/2022) Powołanie prokurenta

Zarząd Skyline Investment S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu Pani Renaty Sienkiewicz na stanowisko prokurenta Spółki i udzieleniu jej prokury samoistnej, upoważniającej do dokonywania czynności w imieniu Emitenta. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Renata Sienkiewicz w 2005 roku ukończyła Uniwersytet w Białymstoku na kierunku ekonomia oraz uzyskała tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie, Skyline Interim Management Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2020 – obecnie, Skyline Investment S.A., Dyrektor Zarządzający

2018 – 2019, Skyline Investment S.A., Dyrektor ds. Funduszy UE

2015 – 2018, Tech Sim Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający

2014 – 2018, Tech Sim Sp. z o.o., Project Manager

2012 – obecnie, Fundacja Pozytywna, Prezes Zarządu

2009 – 2014, Stowarzyszenie Rodzice Razem, Prezes Zarządu, Project Manager

2003 – 2010, Exorigo Sp. z o.o. (obecnie Exorigo-Upos S.A.), IT Project Manager

2003 – 2006, Exorigo Development Sp. z o.o., Web Developer

Ponadto:

2022 – obecnie, HDOmedical DE Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej

2020 – obecnie, Skyline Energy Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej

2014 – 2017, Stowarzyszenie Rodzice Razem, Członek Rady Nadzorczej

Pani Renata Sienkiewicz, według złożonego oświadczenia, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Skyline Investment S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Renata Sienkiewicz nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM