30 May 2024
Gospodarka i Biznes

IZOLACJA JAROCIN SA (14/2022) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

  • 21 października, 2022
  • 2 min read
IZOLACJA JAROCIN SA (14/2022) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje, że w dniu 20 października 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Jurkowicz-Kuczyńską.

Pani Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na wydziałach: Historyczno-Socjologicznym oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Przebieg pracy zawodowej:

2015 – nadal – „Drzewny Ekspert” Marcin Leszczyński, administrator sklepu internetowego,

2012 – 2015 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – koordynator projektu,

2011 – 2015 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – specjalistka ds. sprawozdawczości i monitoringu, specjalistka ds. organizacji projektu.

Pani Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności IZOLACJI-JAROCIN S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako

członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na

podstawie ustawy o KRS.

Pani Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczyła, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem IKZOLACJI-JAROCIN S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM