30 May 2024
Gospodarka i Biznes

Z UE, poprzez PARP, do Polski Wschodniej

  • 8 grudnia, 2022
  • 2 min read
Z UE, poprzez PARP, do Polski Wschodniej

Z unijnego wsparcia dla Polski Wschodniej korzysta sześć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego; z obszarów dotyczących transportu miejskiego i sieci drogowej – 19 miast powyżej 50 tys. mieszkańców i ich obszarów funkcjonalnych.  

PARP jest jedną z instytucji pośredniczących, którym resort funduszy i polityki regionalnej powierza realizację programu wsparcia słabiej rozwiniętych regionów Polski.

Zgodnie z dokumentem pomoc finansowa służąca zrównoważeniu transportu miejskiego może być udzielona na projekty systemów ekologicznych będących elementem transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Chodzi w szczególności o zakupy bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego, budowę lub modernizację miejskiej infrastruktury transportowej, digitalizację, przygotowanie i aktualizację planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

W projekcie wymieniono miasta, które z takiego wsparcia mogą skorzystać. Są to: Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Elbląg, Ełk, Kielce, Lublin, Łomża, Mielec, Olsztyn, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Stalowa Wola, Suwałki, Zamość. Pomoc obejmie także JST położonymi w obszarach funkcjonalnym tych miast oraz związki lub stowarzyszenia przez nie utworzone.

W zakresie infrastruktury drogowej pomoc będzie udzielana na budowę lub przebudowę dróg wojewódzkich w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do transeuropejskiej sieci transportowej i umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz na budowę lub przebudowę obwodnic.

Wsparcie unijnymi pieniędzmi jest bezzwrotne. Może być udzielone na pokrycie do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wydatki muszą być poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 roku do końca grudnia 2029 roku.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obok mobilności i infrastruktury drogowej, kierowane są na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, poprawę klimatu na terenach miejskich, rozwój turystyki w zgodzie z naturą.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM