30 May 2024
Polityka

Wspólny front przeciwko szarej strefie: współpraca BAT Polska i Policji

 • 5 marca, 2023
 • 3 min read
Wspólny front przeciwko szarej strefie: współpraca BAT Polska i Policji

Celem wspólnych działań jest:

 • ograniczenie dostępności wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • ujawnianie i eliminowanie z obrotu gospodarczego wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • wykrywanie działalności osób i podmiotów nielegalnie wprowadzających wyroby tytoniowe do obrotu,
 • zwalczanie nielegalnej produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi.

Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia sprawiedliwego i bezpiecznego otoczenia biznesowego dla firm opartego na stosowaniu zasad konkurencji rynkowej. Jest to także ważny element naszego zobowiązania do tworzenia zdrowszych miejsc pracy dla pracowników i partnerów biznesowych. Ponadto, współpraca ta wzmacnia wiarę w należyte i bezpieczne społeczeństwo, w którym każdy obywatel będzie mógł żyć w zgodzie z prawem.

Porozumienie będzie obowiązywać do czasu odwołania lub zmiany przez jedną ze stron. BAT Polska i Komenda Główna Policji wyraziły nadzieję, że współpraca przyczyni się do wzmocnienia wspólnych działań na rzecz zwalczania nielegalnego handlu i produkcji wyrobów tytoniowych. BAT Polska i Komenda Główna Policji będą wspólnie pracować nad tworzeniem skutecznych systemów zapobiegających nielegalnemu handlowi, co pozytywnie wpłynie na rynek i jego stabilność.

Współpraca ta świadczy o zaangażowaniu z obu stron w zapewnienie przestrzegania prawa oraz w tworzenie bezpiecznego i zdrowszego otoczenia pracy dla wszystkich.

BAT Polska wspiera walkę z szarą strefą

BAT Polska konsekwentnie wspiera działania zmierzające do walki ze szara strefą, m.in. poprzez organizację konferencji dla CBŚP i pionu ekonomicznego Policji, w których uczestniczą pracownicy zagranicznych służb dyplomatycznych oraz międzynarodowi eksperci. Ponadto firma jest stałym partnerem konferencji organizowanych przez Krajową Grupę Zadaniową ds. Wyrobów Tytoniowych Służb Celnych w Białymstoku oraz wspiera koordynację transgraniczną działań służb oraz szkolenia dla komendantów i naczelników wydziałów CBŚP. Augustowska fabryka BAT gościła także uczestników konferencji służb celnych Grupy Wyszehradzkiej.

W ostatnim czasie skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością tytoniową przyczyniła się do ograniczania strat budżetowych nie tylko Polski, ale także innych państw Europy i Skandynawii. Udało się zmniejszyć udział szarej strefy z 18,3 proc. w 2015 r. do 4,9 proc. w pierwszym półroczu 2022 r. dzięki usprawnieniu systemu nadzoru nad akcyzą, lepszej kontroli granicznej i zwiększonej egzekucji.

Aktywność BAT Polska w walce ze szara strefą

 • Organizacja konferencji dla CBŚP i pionu ekonomicznego Policji
 • Partnerstwo konferencji organizowanych przez Krajową Grupę Zadaniową ds. Wyrobów Tytoniowych Służb Celnych w Białymstoku
 • Wsparcie koordynacji transgranicznych działań służb
 • Szkolenie dla komendantów i naczelników wydziałów dw. z przestępczością ekonomiczną wszystkich komend powiatowych z tzw. ściany wschodniej
 • Gościnność dla uczestników konferencji służb celnych Grupy Wyszehradzkiej

BAT Polska jest stałym partnerem w walce ze szara strefą, mając na celu zmniejszenie udziału szarej strefy w obrocie tytoniem, a co za tym idzie, ograniczenie strat budżetowych. Dzięki wspólnym wysiłkom służb, KAS i Ministerstwa Finansów udało się osiągnąć wyraźny sukces w ograniczeniu przestępstw tego typu.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM