18 June 2024
Polityka

Bezpłatne wynajmy dla osób, które najbardziej potrzebują: MRiT oferuje pomoc

  • 26 kwietnia, 2023
  • 4 min read
Bezpłatne wynajmy dla osób, które najbardziej potrzebują: MRiT oferuje pomoc

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że samorządy otrzymają wsparcie dla stworzenia nowych lokali mieszkalnych o niskim czynszu i wysokim standardzie. W ramach bezzwrotnych dotacji 7 beneficjentom przyznano 63,5 mln zł, a dzięki temu powstanie 494 mieszkań w technologii TBS i SIM.

Tym samym rząd wspiera rozwój mieszkalnictwa w Polsce i zapewnia mieszkańcom niskie koszty utrzymania oraz wygodne warunki życia.

Rozwiązaniem dla wielu Polaków, którzy nadal nie będą w stanie sobie pozwolić na własne mieszkanie, są lokale powstające dzięki Towarzystwom Budownictwa Społecznego oraz Społecznym Inicjatywom Mieszkaniowym. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnia, że rząd wspiera działalność tych organizacji, dzięki czemu sen o własnym mieszkaniu może stać się rzeczywistością.

Bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat jest doskonałym narzędziem, które zwiększa liczbę mieszkań przeznaczonych dla osób o ograniczonych dochodach oraz osobom zagrożonym ubóstwem. Środki na jego finansowanie pochodzą z budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Udzielanie bezzwrotnych grantów jest zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego.

IV runda dofinansowań: TBS-y i SIM-y

Korzystając z najnowszej edycji programu (na 2023 rok) 7 gminom zostały przyznane przez rząd dotacje. Dzięki 63,5 mln zł bezzwrotnego wsparcia w całej Polsce powstanie aż 494 nowych mieszkań, zarówno w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS-ów), jak i Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM-ów). Państwo dofinansuje projekty do 35% ich kosztów.

Uczestniczymy w inicjatywie, która zapewnia możliwość wynajęcia lokalu na preferencyjnych warunkach osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala im na wynajem mieszkania na rynkowych zasadach, a warunki dochodowe nie pozwalają im na skorzystanie z lokalu socjalnego. Inwestujemy w lokale TBS-ów i SIM-ów, w których czynsz jest niższy o 30-50% w porównaniu do rynkowego.

Na podstawie pozytywnych decyzji, dotychczasowe środki z budżetu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego zostały przyznane następującym beneficjentom:

• Gmina miasto Augustów (60 nowych mieszkań w budynku przy ul. Komunalnej),

• Miasto Chorzów (112 nowych mieszkań, ul. Michałkowicka),

• Gmina miejska Dzierżoniów (32 nowe mieszkania, ul. Sowiogórska 2),

• Gmina Jawor (36 nowych mieszkań, ul. Mickiewicza 45),

• Gmina Opole (138 nowych mieszkań, ul. Wrocławska),

• Gmina Strzegom (88 nowych mieszkań, ul. Parkowa),

• Gmina miejska Świdnica (28 nowych mieszkań, ul. Leśna).

Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 rok zakłada przeznaczenie 1,65 mld zł na inwestycje. Z tej kwoty do tej pory 923 mln zł trafiło do 89 podmiotów: gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych, w celu umożliwienia budowy nowych budynków lub remontu istniejących obiektów.

Program ma na celu zapewnienie 4 391 nowych lub całkowicie odnowionych lokali mieszkalnych, 167 schronisk dla osób bezdomnych oraz 100 noclegowni. Pozostałe fundusze przeznaczone zostaną na tworzenie wynajmowanych lokali mieszkalnych, mieszkań zakładowych, infrastrukturę społeczną i techniczną.

Program społeczny mieszkaniowy, wprowadzony w 2021 roku, zapewnia znacznie większe wsparcie finansowe dla gmin z Funduszu Dopłat. Ponadto, gminy mają możliwość skorzystania z nowych ułatwień dla tworzenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zapewniających wsparcie do 80% w zakresie realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej.

Rząd wprowadził również szereg innych działań, które mają na celu poprawę dostępu do mieszkań oraz poprawę warunków jego użytkowania. Wśród tych działań znajdują się m.in. zwiększenie liczby dostępnych mieszkań socjalnych, obniżenie stawek czynszowych, czy programy dofinansowywania remontów mieszkań.

Dzięki reformom wprowadzonym w 2022 roku MRiT, program zaczął przynosić znacznie lepsze efekty. Nowości, takie jak:

• Możliwość wsparcia inwestycji o 20 proc. więcej od wartości projektu, co wpłynęło na zmniejszenie obciążeń związanych z rosnącymi cenami materiałów i kosztami wykonania prac.

• Brak konieczności wykorzystywania środków gminy na rozpoczęcie budowy, pozwoliło na szybsze realizacje przedsięwzięć.

Szybkie efekty działań MRiT można było zaobserwować już od 2021 roku. W 2021 i 2022 roku w całym kraju wybudowano 12,6 tys. mieszkań, z czego:

Łącznie w latach 2021 i 2022 przyznano dofinansowanie na 8664 lokale komunalne, 3790 mieszkań społecznych czynszowych oraz 114 mieszkań chronionych. Ponadto wsparcie finansowe trafiło do 154 schronisk dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach.

Środki finansowe na projekty tego typu w 2014 r. wyniosły jedynie 81 mln zł, przy czym zakwalifikowano do nich 121 wniosków. Rok później przyznano już 116,5 mln zł, a wniosków zakwalifikowano 163.

Znacznie więcej środków, bo aż 2,2 mld zł, przyznano w latach 2021 i 2022. Jest to ok. 27 razy więcej niż w 2014 r.

Tak duża kwota dofinansowania oznacza szansę na znaczne poprawienie warunków mieszkalnych w Polsce.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich żadnych zmian. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM