16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Polska wzmacnia swój transport dzięki 4,4 mld zł z instrumentu „Łącząc Europę

  • 22 czerwca, 2023
  • 6 min read
Polska wzmacnia swój transport dzięki 4,4 mld zł z instrumentu „Łącząc Europę

Aneta McCoy z State Street Global Advisors wskazała podczas XVII edycji Forum Funduszy, że jako zarządzający aktywami zawsze patrzą oni na ESG poprzez pryzmat budowania długotrwałej wartości dla ich klientów. Uważają oni, że podmioty powinny identyfikować różne rodzaje ryzyka i różne aspekty ESG, które nie tylko są dobre dla biznesu, ale także budują jego wartość długoterminową.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o otrzymaniu 4,4 mld zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). 21 czerwca 2023 r. Komitet Koordynacyjny CEF zatwierdził wyniki konkursu, który umożliwił pozyskanie środków na realizację projektów transportowych.

Pozytywne oceny Komitetu Koordynacyjnego CEF oznaczają, że Polska może wykorzystać te środki do wsparcia swoich przedsięwzięć transportowych. To daje szansę na usprawnienie transportu w całej Europie.

Polska ponownie zaszczyciła całą Unię Europejską, wygrywając konkurs CEF Transport 2021 i zdobywając pierwsze miejsce pod względem wartości uzyskanych środków. Dodatkowo, nasz kraj osiągnął sukces w zakresie pozyskania środków z puli ogólnej, z której konkurowały wszystkie państwa UE.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Polska nadal pozyskuje fundusze na priorytetowe dla niej przedsięwzięcia, w tym na budowę połączeń kolejowych w korytarzach północ – południe, tj. z Czechami i Litwą (Rail Baltica) oraz na konieczne inwestycje w porty morskie, pomagając w zwiększeniu dostępności całej Europy Środkowej i wspierając rozwój energetyki wiatrowej w regionie morza Bałtyckiego – skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

CEF Transport 2022 został przyznany na realizację czterech projektów w sektorze kolejowym o łącznej wartości 758 mln euro.

PKP PLK SA otrzymał dofinansowanie na prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa); wartość dofinansowania wynosi 362 mln euro, z puli kohezyjnej.

Inne trzy projekty to:

Projekt kolei dużych prędkości na trasie Warszawa – Kraków; wartość dofinansowania to 233 mln euro, z funduszy kohezyjnych;

Projekt szynobusu na trasie Kraków – Katowice; wartość dofinansowania to 125 mln euro, z funduszy kohezyjnych;

Projekt zarządzania ruchem kolejowym na terenie województwa śląskiego; wartość dofinansowania to 138 mln euro, z funduszy kohezyjnych.

Prace modernizacyjne na ciągu E30 – linii kolejowej nr 91 i 92, obejmujące odcinek Rzeszów – Medyka (granica państwa) – dofinansowanie kwotą 47,3 mln euro, pula kohezyjna;

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na linii kolejowej E75 na trasie Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I od Białegostoku do Ełku, faza II; dofinansowanie kwotą 285 mln euro, środki pochodzące z puli ogólnej.

CPK sp. z.o.o. oferuje usługę opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolei dużych prędkości w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie, na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana. W ramach realizacji projektu przewidziano dofinansowanie w wysokości 63,6 mln euro z puli kohezyjnej.

Projekt obejmuje budowę nowoczesnej infrastruktury drogowej, wyposażonej w innowacyjne rozwiązania techniczne, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Przewiduje się również wprowadzenie nowych technologii zarządzania ruchem, które skrócą czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Rozbudowa infrastruktury portowej w Gdańsku w obszarze współpracy transgranicznej; wartość dofinansowania 25 mln euro, pula kohezyjna;

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Modernizacja infrastruktury portowej w Świnoujściu w celu wspierania współpracy transgranicznej; wartość dofinansowania 21 mln euro, pula kohezyjna.

Ponadto Unia Europejska dofinansowała dwa projekty z sektora morskiego o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 165 mln euro:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Ulepszenie infrastruktury portowej w Gdańsku przez wprowadzenie systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T; wartość dofinansowania 99,6 mln euro, pula kohezyjna;

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Zwiększenie zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energii wiatrowej; wartość dofinansowania 63,6 mln euro, pula kohezyjna.

Szlaki Solidarności UE – Ukraina to projekt mający na celu optymalizację i modernizację przepływów transportowych, poprawiając przepustowość infrastruktury, interoperacyjność oraz efektywność usług w głównym DPG PL/UA. Wartość dofinansowania dla części polskiej wynosi 41,8 milionów euro, co stanowi ogólną pulę środków.

Projekt Korytarzy Solidarności UE – Ukraina wspiera optymalizację i modernizację przepływów transportowych na głównych przejściach granicznych Polska/Ukraina. Poprawa zdolności, interoperacyjności i efektywności usług ma przyczynić się do zwiększenia przepływu towarów i osób, a także do zmniejszenia kosztów i wzrostu gospodarczego. W ramach projektu dofinansowanie dla części polskiej wynosi 4,2 mln euro, zaś całkowita pula wsparcia to 8,4 mln euro.

Fundusze z puli ogólnej trafiły do projektów wielostronnych z sektora lotniczego, żeglugi śródlądowej i kolejowej, w których uczestniczą polskie podmioty, takich jak: CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM SESAR Deployment Programme 2022 – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Polskie Porty Lotnicze SA; Delegacja przez VIrtual CEnters – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; River Information Services Corridor Management Execution 2 – Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie; Digital Platform for Rail Freight – PKP Cargo SA.

Aktualnie trwa ostatni konkurs CEF w ramach komponentu mobilności wojskowej, a termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 21 września. W tym samym roku planowana jest publikacja kolejnego konkursu CEF Transport.

Konkursy CEF są okazją do zaangażowania polskich podmiotów w projekty wielostronne w sektorze lotniczym, żeglugowym i kolejowym. Co więcej, wsparcie finansowe zapewnia im możliwość zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, które przyczynią się do rozwoju branży.

CEF jest jednym z najważniejszych wsparć finansowych, z jakich może skorzystać polskie biznesy. Z tego powodu zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konkursach i skorzystania z szansy wzmocnienia swojej pozycji na rynku i wzrostu zysków.

Chcąc umożliwić polskim podmiotom wykorzystanie szansy w postaci konkursów CEF, Komisja Europejska wraz z polskimi władzami przeprowadza okresowe konkursy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Poprzez wsparcie finansowe i edukację Komisja zapewnia polskim firmom dostęp do nowych technologii i rynków.

Konkurs CEF Transport dostarcza polskim podmiotom szansę na rozwój, poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im lepiej zaspokajać potrzeby rynku. Dlatego też zachęcamy wszystkie polskie przedsiębiorstwa do udziału w konkursie.

Serwis PAP zamieszcza komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Odpowiedzialność za treść komunikatów spoczywa na nadawcy w oparciu o art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM