20 May 2024
Polityka

Krok w stronę zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce Wschodniej – MFIPR ogłasza nabór wniosków

  • 12 lipca, 2023
  • 7 min read
Krok w stronę zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce Wschodniej – MFIPR ogłasza nabór wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania wniosków na realizację projektów wspierających zrównoważoną mobilność w Polsce Wschodniej. Dofinansowanie wsparło będzie realizację inwestycji w miastach i ich bezpośrednim otoczeniu, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli swobodnie i wygodnie przemieszczać się bez szkody dla środowiska.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza nabór projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce Wschodniej. Dofinansowanie projektów ma na celu podniesienie jakości usług transportowych oferowanych mieszkańcom oraz ograniczenie szkodliwych dla środowiska emisji. Poprawi to jakość życia mieszkańców i umożliwi im wygodne i bezpieczne przemieszczanie się.

Od wielu lat Fundusze Europejskie aktywnie wspierają tworzenie w miastach Polski Wschodniej nowoczesnych i przystępnych systemów transportu, które są zarówno przyjazne dla środowiska, jak i dostępne dla społeczeństwa. Dotychczasowe projekty oraz widoczne efekty pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dlatego też w najbliższych latach w programie Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej kontynuowane będzie wsparcie dla inwestycji transportowych. Co więcej, możliwość starania się o środki na realizację tych projektów mają teraz nie tylko duże miasta, ale także mniejsze ośrodki, borykające się z problemami społecznymi i gospodarczymi – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Inwestycje w infrastrukturę transportową pozwolą na znaczące usprawnienie mobilności w mieście, jak również poza nim. Za ich sprawą będzie możliwe łatwiejsze łączenie ruchu pieszego i rowerowego z transportem publicznym, w tym zarówno miejskim, jak i podmiejskim oraz dalekobieżnym. Oprócz usprawnienia przemieszczania się między centrum miasta, a jego otoczeniem, wprowadzenie zmian w infrastrukturze przyczyni się również do poprawy jakości powietrza oraz udostępnienia dodatkowych środków transportu, w tym rowerów, hulajnóg, czy car sharingu – wyjaśnia wiceminister.

Zrównoważona mobilność miejska to coś więcej niż tylko komfort życia mieszkańców. To również zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości życia w mieście. Wsparciem zostaną objęte projekty, które w sposób kompleksowy podejmą wyzwanie związane z mobilnością, w tym zakup i wymiana taboru na bezemisyjny, budowanie, przebudowywanie i modernizacja infrastruktury transportu publicznego oraz aktywnych form przemieszczania się (np. rower, pieszo). Niezbędne jest również wprowadzenie cyfrowych rozwiązań w zakresie systemu mobilności, takich jak ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży zintegrowane z wprowadzaniem wspólnych biletów.

Kluczową kwestią dla zwiększenia zrównoważonej mobilności miejskiej jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wypożyczanie rowerów i hulajnóg. Inicjatywy te wymagają wsparcia ze strony rządu, aby móc zapewnić mieszkańcom najlepsze usługi transportowe. W ten sposób będzie można zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość życia w mieście.

Ten nabór skierowany jest do miast wojewódzkich oraz średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej, tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg i Radom. Oprócz tych miast, do skorzystania z naboru mają także szansę jednostki samorządu terytorialnego, działające na podstawie porozumienia lub innej formy współpracy (związki, stowarzyszenia) z miastami z miejskim obszarem funkcjonalnym.

Zaplanowaliśmy trzy nabory w obszarze Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Miasta zaprosimy do ubiegania się o wsparcie już po wakacjach – we wrześniu br.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy:

1. Zarejestrować się na stronie www.fepw.gov.pl oraz www.parp.gov.pl, aby uzyskać konto użytkownika;

2. Zalogować się na swoje konto użytkownika i wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie;

3. Przesłać wniosek do PARP za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić formularz na stronie www.fepw.gov.pl lub www.parp.gov.pl i dołączyć wszystkie wymagane załączniki. Wszystkie wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu obsługi wniosków. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 18 grudnia 2025 roku.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić określone kryteria, określone w ogłoszeniu o naborze. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny beneficjenta to 15%. Budżet konkursu wynosi 1 mld 350 mln zł.

Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie, odwiedź www.fepw.gov.pl lub www.parp.gov.pl, aby zarejestrować się i złożyć wniosek. Zaloguj się na swoje konto użytkownika i wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie. Przygotuj wszystkie wymagane załączniki i prześlij wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu obsługi wniosków. Wnioski muszą być przesłane do 18 grudnia 2025 roku.

Aby uzyskać dofinansowanie, musisz spełnić określone kryteria, określone w ogłoszeniu o naborze. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny beneficjenta to 15%. Budżet konkursu to 1 mld 350 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca w programie FEPW przeprowadzi konkurs w trybie niekonkurencyjnym. Zapraszamy Cię do udziału w konkursie na stronach www.fepw.gov.pl oraz www.parp.gov.pl. Podążaj za instrukcjami, aby złożyć wniosek o dofinansowanie.

Rejestracja na stronie www.fepw.gov.pl lub www.parp.gov.pl jest pierwszym krokiem do ubiegania się o dofinansowanie. Zaloguj się na swoje konto użytkownika i wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie. Dołącz wszystkie wymagane załączniki i prześlij wniosek elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków. Nie zapomnij o terminie składania wniosków – 18 grudnia 2025 roku.

Jeśli spełnisz wymagane kryteria, możesz uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany wkład własny beneficjenta to 15%. Pamiętaj, że budżet konkursu wynosi 1 mld 350 mln zł.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera rozwój województw od Warmii i Mazur, poprzez Podlasie, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, Podkarpacie, aż po Mazowsze (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i służy utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz poprawie jakości życia w regionie.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w przyspieszeniu rozwoju 6 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Program jest wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i ma na celu poprawę warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz zapewnienie wyższej jakości życia w regionie.

Korzystając z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, z którego budżet wynosi 2,65 mld euro, można wesprzeć projekty służące poprawie jakości życia w postaci adaptacji miast do zmian klimatu, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochrony bioróżnorodności, wzmocnienia inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenia dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwoju zrównoważonej turystyki.

PAP SA zapewnia, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie pochodzą bezpośrednio od nadawców i są publikowane w oryginalnej formie, bez jakichkolwiek zmian. Nadawca odpowiada za wszystkie treści zawarte w komunikacie – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM