30 May 2024
Gospodarka i Biznes

S52: Nowy węzeł komunikacyjny – komfortowa komunikacja dla woj. Śląskiego

  • 24 lipca, 2023
  • 2 min read
S52: Nowy węzeł komunikacyjny – komfortowa komunikacja dla woj. Śląskiego

Starosta bielski i prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka informuje, że samorządy powiatów będą poszukiwać finansowania na rozwój infrastruktury, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Środki mają być przeznaczone na projekty inwestycyjne, w tym m.in. transport publiczny, drogi oraz szpitale.

Zgodnie z decyzją ministra Andrzeja Adamczyka, wybudowany zostanie połączenie drogi ekspresowej S52 z drogą powiatową DP4418S w gminie Jasienica w województwie śląskim. Inwestycja zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do sąsiednich miejscowości oraz skutecznie odciąży węzeł w Jasienicy, który w obecnym stanie nie spełnia oczekiwań.

Dbając o bezpieczeństwo, wygodę i wysoką przepustowość naszej infrastruktury transportowej, inwestujemy w budowę nowych tras szybkiego ruchu, modernizację dróg oraz obwodnic miast. Jak również dbamy o nośność istniejących dróg i usuwamy miejsca, które ograniczają przepustowość całego układu komunikacyjnego. Zjazd z północnej S52 w gminie Jasienica jest przykładem takiej inwestycji, która w znacznym stopniu poprawi warunki jazdy w tym rejonie – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja drogowa w regionie skutkować będzie powstaniem nowego węzła komunikacyjnego, który poprawi bezpieczeństwo i wygodę kierowców, ale nie tylko. Mieszkańcy gminy Jasienica również odczują korzyści w postaci zmniejszonego ruchu na drogach lokalnych – zaznaczył minister Grzegorz Puda.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w obrębie województwa śląskiego, w powiecie bielskim, na odcinku północnej jezdni drogi ekspresowej S52 (w km 20+800 – 22+300), w gminie Jasienica.

W ramach realizacji zaplanowano wykonanie dwóch wlotów na jezdnię północną oraz zjazdów z jezdni północnej i południowej w Świętoszówce. Powstanie nowych wjazdów i zjazdów zapewni pełną obsługę wszystkich kierunków jazdy.

Realizacja Programu inwestycji zapewni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad możliwość rozpoczęcia działań projektowych w latach 2026-2027. Budżet państwa sfinansuje projekt mający na celu poprawę komunikacji drogi ekspresowej S52 z okolicznymi terenami.

PAP SA nie dokonuje żadnych zmian w treści i formie przekazanych komunikatów. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM