30 May 2024
Zdrowie

Nowy tytuł: „Akceptacja zmian na liście 'S’

  • 1 sierpnia, 2023
  • 8 min read
Nowy tytuł: „Akceptacja zmian na liście 'S’

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej wspiera jednoznacznie Apel o włączenie na listę darmowych leków dla seniorów – flozyn (inhibitorów SGLT-2). Poparcie to jest dowodem na silne zapotrzebowanie na zmiany, których domaga się wielu pacjentów poprzez wsparcie towarzystw naukowych.

Obniżenie pułapu wiekowego dla listy darmowych leków dla seniorów do 65 lat oraz objęcie dzieci do lat 18 to szansa dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Polska jest drugim krajem pod względem odsetka pacjentów powyżej 65. roku życia, u których występują przynajmniej dwie choroby przewlekłe. Dlatego wprowadzenie profilaktyki oraz właściwego leczenia na wczesnych etapach może przynieść wymierne korzyści zarówno dla pacjenta, jak i całego systemu.

„Pacjent senioralny wymaga holistycznego podejścia w leczeniu, to często osoby z cukrzycą, nadciśnieniem, otyłością, którzy są przewlekle chorzy. Dlatego tak ważna jest rola lekarzy rodzinnych, którzy znają swoich pacjentów, ich historię choroby, wiedzą, ile leków przyjmują i na jakie choroby. Według zapowiedzi rządu darmowe leki mają przysługiwać chorym po 65. roku życia. Bardzo nas cieszy ta zmiana z tego względu, że jako lekarze rodzinni wiemy, iż choroba wyłapana na wcześniejszym etapie i odpowiednio leczona przynosi realne korzyść dla naszych pacjentów. Specjaliści chcą stosować skuteczne i bezpieczne leczenie. Flozyny, jak wskazują badania naukowe, mogą realnie wpłynąć na optymalizację leczenia naszych pacjentów” – podkreśla prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

Współczesne technologie przynoszą wiele korzyści w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych. PTD, PTK, PTN oraz Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych poparły inicjatywę wprowadzenia flozynu do darmowych leków dostępnych dla seniorów, co stanowi dowód na to, że podjęta reforma jest konieczna i powinna być priorytetem dla polskiego systemu ochrony zdrowia.

„Nie wystarczy mówić o optymalizacji leczenia nie podejmując działań w celu jej realizacji. Podejście do leczenia w Polsce zmienia się z roku na rok na lepsze – mamy nowoczesne terapie, które z powodzeniem stosowane są u osób z cukrzycą, a jednocześnie chronią serce i nerki. Nie ma ich jednak na liście >>S<< – z darmowym dostępem dla seniora – podkreśla Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – Codziennie spotykamy się z pacjentami i z naszych rozmów wyłania się potrzeba wsparcia w postaci zakupu czy udostępnienia skutecznego leczenia, na które polski senior nie może sobie pozwolić” – dodaje.

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemu starzenia się społeczeństwa jest upewnienie się, że wszystkie osoby starsze mają dostęp do godnych warunków życia. Oznacza to zwiększenie dostępu do opieki medycznej, edukacji i usług socjalnych. W tym celu należy zwiększyć nakłady finansowe w tych sektorach oraz wzmocnić system wsparcia lokalnych organizacji i instytucji, które pomagają osobom starszym.

W przeciwieństwie do przeszłości, gdzie osoby starsze były postrzegane jako ci, którzy wymagają opieki, dzisiaj są one częścią społeczeństwa, które aktywnie wpływa na jego rozwój. Aby pomóc im w tym zadaniu, konieczne jest stworzenie warunków, które umożliwią im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dlatego należy zadbać o ich potrzeby i zapewnić im bezpieczeństwo finansowe, zdrowie i dostęp do usług edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Ponadto, należy zapewnić, aby seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Aby to osiągnąć, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i zapewnienie odpowiednich środków finansowych. Systemy opieki powinny także zapewnić wsparcie i środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa, aby seniorzy mogli cieszyć się godnym życiem i aktywnym uczestniczeniem w życiu społecznym.

Aby skutecznie zaradzić problemowi starzenia się społeczeństwa, musimy nie tylko zagwarantować potrzebne osobom starszym usługi, ale także zapewnić dostęp do szkoleń i narzędzi, które pozwolą im wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Ważne jest także, aby wszyscy obywatele wiedzieli, że osoby starsze są częścią społeczeństwa i że ich głos powinien być słyszalny w procesie podejmowania decyzji. Jeśli będziemy wspólnie działać w celu zaspokojenia potrzeb osób starszych, będziemy mogli zminimalizować skutki starzenia się społeczeństwa.

Zauważyć można wzrastające wyzwanie, jakim jest starzenie się populacji. Lekarze i decydenci zdają sobie sprawę z problemów związanych z opieką nad pacjentem z wielochorobowością, w tym konieczności przestrzegania zaleceń terapeutycznych, interakcji między lekami oraz ograniczeń finansowych, które często uniemożliwiają dostęp do skutecznych terapii dla osób starszych.

Choroby przewlekłe są istotnym problemem w Polsce, z którym borykają się głównie osoby starsze. Wśród nich najczęściej występują cukrzyca, choroba nerek i niewydolność serca – skutkiem ich jest ogromne obciążenie finansowe dla budżetu państwa w postaci hospitalizacji i dializ, a także liczne zgony kardiologiczne. Lekarze specjaliści oraz medycyna rodzinna widzą potrzebę wprowadzenia zmian, aby ograniczyć skutki wielochorobowości u pacjentów w podeszłym wieku.

Pierwszy paragraf:

Floryna jest nowoczesnym lekiem, który skutecznie hamuje i ogranicza rozwój chorób współistniejących, takich jak niewydolność serca, choroba nerek i cukrzyca. Te przewlekłe, podstępne choroby stanowią duże wyzwanie dla starszych osób. Szczególnie niebezpieczna jest choroba nerek, ponieważ może ona długo pozostawać nierozpoznana, pogarszając stan zdrowia.

Drugi paragraf:

Floryna okazuje się skutecznym narzędziem do walki z chorobami współistniejącymi, zwłaszcza z tymi, które tworzą efekt domina. Wsparcie Floryny zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, co daje szansę na dłuższe życie bez ciężkich chorób i zaburzeń. Poza tym, lek ten ma działanie ochronne i wspomaga organizm w walce z chorobami.

„Nasi pacjenci nie umierają na nerki – oni umierają na serce. Współwystępowanie 3 chorób to >>efekt spirali śmierci<<, który powoduje skrócenie życia naszych pacjentów. Edukacja chorych – kontrolowanie ilości przyjmowanych lekarstw, zamiana ich na bardziej optymalne terapie – to odpowiedzialna opieka, która powinna stać się dostępna dla pacjentów szczególnie po 65. roku życia – komentuje prof. Tomasz Hryszko z II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UM w Białymstoku. – Oceną stanu zdrowia seniorów jest nie tylko długość ich życia, ale przede wszystkim jego jakość” – dodaje.

Organizacje pacjentów, takie jak Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki oraz organizacje skupione w ramach Porozumienia Organizacji Kardiologicznych, apelują o poprawę jakości życia osób chorych. Pełna treść ich apelu można znaleźć na stronie diabetyk.org.pl.

Organizacje pacjentów, takie jak Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki czy Porozumienie Organizacji Kardiologicznych, wyrażają swój apel o poprawę jakości życia osób chorych. Pełne zawartości tego apelu można odnaleźć na stronie diabetyk.org.pl.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska starzeje się coraz szybciej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła o 60% od 2003 r., wyraźnie przekraczając liczbę osób aktywnych zawodowo. Wzrost liczby emerytów skutkuje wzrostem wydatków publicznych na emerytury i renty, co przyczynia się do obciążenia budżetów gmin i państwa.

Pierwszym krokiem do zapewnienia sobie zdrowia jest wyrobienie sobie świadomości dotyczącej wszelkich schorzeń i chorób, z którymi możemy się spotkać. Dlatego warto zapoznać się z Raportem o Niewydolności Serca, dostępnym na stronie https://ptkardio.pl/wazne/raport_o_niewydolnosci_serca, aby mieć pełną wiedzę o możliwym zagrożeniu. Ponadto, warto również przyjrzeć się Raportowi o Przewlekłej Chorobie Nerek, dostępnemu pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/przewlekla-choroba-nerek, który może uchronić nas przed zagrożeniami związanymi z tą chorobą.

Istotą zapewnienia zdrowego stylu życia jest działanie w oparciu o wiedzę i edukację w zakresie obszarów zdrowia, które dotyczą nas wszystkich. Dlatego warto zapoznać się z Raportem o Niewydolności Serca, dostępnym na stronie https://ptkardio.pl/wazne/raport_o_niewydolnosci_serca, aby móc dokładnie zrozumieć jakie zagrożenia się z tym wiążą. Ponadto, warto także poznać Raport o Przewlekłej Chorobie Nerek, dostępny na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/przewlekla-choroba-nerek, aby zabezpieczyć się przed jej skutkami.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM