16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Bank odpowiedzialny za atak hakerski na konto swojego klienta

  • 1 sierpnia, 2023
  • 3 min read
Bank odpowiedzialny za atak hakerski na konto swojego klienta

Wskazany wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku został wydany w sprawie kradzieży pieniędzy z konta bankowego klienta. Zgodnie z orzeczeniem, bank zobowiązany jest do zwrócenia klientowi skradzionych pieniędzy. Do zdarzenia doszło w dniu 15 marca 2016 r., o godz. 14, kiedy z konta powoda usunięto 297 836 zł, a kilkanaście minut później 87 980 zł.

Jak podaje Prawo.pl, bank został zobowiązany do zwrotu strat poniesionych przez klienta wskutek hakerskiego ataku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, klient zostanie zrekompensowany za nieautoryzowane transakcje, w wyniku których stracił pieniądze.</p

Dwa dni po tym, jak spółka dokonała przelewów, złożyła reklamację do banku w sprawie ich braku autoryzacji. Bank poinformował, że nie miał możliwości zapobiec wypływom środków po otrzymaniu skargi. Ponadto, okazało się, że oba przelewy zostały wykonane z tego samego adresu IP komputera, z którego wcześniej przelewano kwotę 9369,65 zł – co jednak nie zostało zgłoszone.

Sąd Okręgowy w Białymstoku dokonał analizy powództwa, w którym pozwany bank zarzucił dyrektorowi powodowej spółki, że jego nagannym i lekkomyślnym zachowaniem lub zaniedbaniem przyczynił się do przejęcia danych i dokonania transakcji. Portal cytuje, że pozwany bank wnosił o oddalenie powództwa.

23 grudnia 2021 r. Sąd Pierwszej Instancji uznał, że Bank nie wywiązał się z obowiązków wynikających z umowy, przez co nie zabezpieczył należycie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku spółki powoda.

„Miał także na uwadze, że prezes powodowej spółki po każdej z nieudanych prób zalogowania się do systemu zgłaszał te problemy pracownikowi pozwanego, który jednak nie zrobił nic, aby wyjaśnić tę sytuację i nie dokonał wglądu do rachunku powoda. W ocenie sądu wysoce prawdopodobne jest, że to zaniechanie pracownika banku umożliwiło transfer przestępczych poleceń przelewów i wstrzymało decyzję co do zablokowania tych transakcji” – napisano w serwisie.

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2021r. Sąd Okręgowy w Białymstoku nakazał pozwanemu wypłacenie powodowi kwoty 76 tys. zł wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Ten wyrok został potwierdzony przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd uznał, że obie podstawy odpowiedzialności pozwanego banku, czyli odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa, zostały wykazane, a roszczenie powoda nie uległo przedawnieniu.

Ponadto sąd uznał, że wystąpił zbieg odpowiedzialności określony w art. 443 k.c. Wobec tego bank został zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty powodowi. Sąd wykazał, że wszystkie wymagane warunki zostały spełnione i stwierdził, że pozwany powinien dokonać wypłaty wraz z odsetkami.

Sprawdź, jak banki reagują na kradzież pieniędzy przez hakerów. Odwiedź Prawo.pl i przeczytaj artykuł „Haker wyprowadził pieniądze z rachunku – bank płaci”, aby dowiedzieć się więcej. Link do artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/haker-wyprowadzil-pieniadze-z-rachunku-bank-placi,522407.html 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM