30 May 2024
Polityka

Nowe możliwości inwestycyjne dla firm z powiatów graniczących z Białorusią i Rosją – 40 milionów z UE

  • 8 sierpnia, 2023
  • 2 min read
Nowe możliwości inwestycyjne dla firm z powiatów graniczących z Białorusią i Rosją – 40 milionów z UE

Do 11 września br. mikro-, małe i średnie firmy z regionu Podlaskiego graniczącego z Białorusią i Rosją mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Jest to pierwszy konkurs przeznaczony bezpośrednio dla przedsiębiorstw z tego regionu.

Unijne wsparcie ma służyć tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi dochodów w gminach, które cierpią z powodu agresji Rosji na Ukrainę i pozostawania Białorusi w strefie wpływów agresora. Ma ono zachęcać do inwestowania w te regiony i poprawiać skutki negatywnych czynników społeczno-gospodarczych, takich jak spadek liczby ludności, wzrost bezrobocia czy obniżenie dochodów gmin z podatków. Finansowanie z UE ma również przyczynić się do wzmocnienia i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw w tych rejonach.

Dotacja może być użyta na wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie produktów, usług oraz procesów. Inwestycje powinny zostać przeprowadzone w 50 gminach z sześciu powiatów, które graniczą bezpośrednio z Białorusią i Rosją (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki).

Komisja będzie w szczególności oceniać innowacyjność projektu, jego wpływ na zatrudnienie, wpisanie w inteligentne specjalizacje regionu, oddziaływanie prośrodowiskowe, podnoszenie kompetencji pracowników oraz rodzaj inwestycji. Premiowane będą projekty związane z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji oraz założeniem nowego zakładu.

Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację w wysokości do 70%, a średnie do 60% w stosunku do wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia konkursu upływa w grudniu bieżącego roku.

Wnioski można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej od 22 września do 31 października 2020 roku.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania, już teraz warto zgłosić swoje zainteresowanie w konkursie. Wystarczy odesłać wniosek elektroniczny do 11 września 2020 roku.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM