20 May 2024
Gospodarka i Biznes

Via Baltica – nadzieja na rozwój regionu

  • 12 sierpnia, 2023
  • 5 min read
Via Baltica – nadzieja na rozwój regionu

Powstająca Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) przejmie kontrolę nad wszystkimi węglowymi blokami energetycznymi Grupy Enea. Transakcja obejmie akcje Enea Elektrownia Połaniec oraz udziały Enea Wytwarzanie. Ma to na celu zapewnienie Enei możliwości finansowania zielonej transformacji i realizacji jej ważnych planów inwestycyjnych w OZE.

Ministerstwo Infrastruktury wzywa do wypróbowania trasy ekspresowej S61 od 12 sierpnia 2023 roku. Przejazd ten rozpoczyna się w Kolnie i trwa aż do granicy z Litwą, a województwo warmińsko-mazurskie zostało wzbogacone o ostatni fragment trasy węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo), liczący około 23 km. Jest to również część szlaku Via Baltica.

Realizacja inwestycji takich jak Via Baltica to kolejny dowód na to, że obecny rząd dba o rozwój całego kraju. Dzięki niemu kierowcy w całej Polsce mogą korzystać z drogi ekspresowej S61 o długości przeszło 150 km od Kolna koło Łomży do granicy z Litwą oraz od Śniadowa do węzła Łomża Zachód. Ten międzynarodowy szlak komunikacyjny połączył już nasz kraj z państwami bałtyckimi. W ten sposób wspieramy rozwój regionów, które do tej pory były zaniedbywane – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek Ełk Południe – Wysokie stanowi jeden z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których łączna długość przekracza 66 km. Po wielu miesiącach prac, w końcu 2021 r. udało się oddać do użytku drogowców odcinek Wysokie – Raczki, zaś we wrześniu 2020 r. budowa odcinka S61 Szczuczyn – Ełk Południe została zakończona.

Realizacja projektu budowy odcinku S61 od Ełku Południe do Wysokiego (węzła Kalinowo) prowadzona była w systemie Projektuj i Buduj. W skład inwestycji wchodziło 19,5 km drogi S61, 3,4 km drogi S16 od węzła Ełk Wschód do połączenia z obwodnicą Ełku, drogi serwisowe, wyremontowane drogi lokalne oraz 24 obiekty inżynierskie. Nawierzchnia S61 wykonana została z betonu cementowego, a S16 z betonu asfaltowego, dostosowanego do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni do 11,5 ton na oś.

Konsorcjum Trakcja SA Warszawa, Mostostal Warszawa i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok zostało wybrane jako wykonawca 23-kilometrowego odcinka trasy Ełk Południe – Wysokie, o wartości 685,9 mln zł. Projekt jest finansowany z Programu Budowy Dróg Krajowych, który określa perspektywę budżetu na lata 2014 – 2023 (z możliwością przedłużenia do 2025 r.).

S61 – Via Baltica to wyjątkowe połączenie 220 km w trzech województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Już w grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki – Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku węzeł Łomża Zachód. Dzięki temu kierowcy korzystają już z przeszło 121 km drogi ekspresowej S61.

7-kilometrowy odcinek „eski” Łomża Południe – Łomża Zachód dodatkowo wzbogacił ofertę drogi ekspresowej S61 oraz ułatwił podróże kierowcom.

Via Baltica to najnowocześniejsza trasa w regionie, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo podróży.

Budowa ostatniego odcinka dróg S61 w województwie podlaskim – od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km), który ma stanowić obwodnicę Łomży – nadal trwa. Realizacja projektu ma zostać ukończona w połowie 2024 roku, a wówczas jezdnia będzie dostępna do ruchu, chociaż w pierwszej fazie tylko jedna z nich będzie przejezdna.

Budowa odcinka S61 na terenie województwa mazowieckiego oraz styku z woj. podlaskim trwa nadal, a jego długość wynosi 19,5 km. Kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka S61 od węzła Ostrów Mazowiecka Północ do Śniadowa już od października 2023 roku.

Budowa drogi ekspresowej S61 stanowi ważny element sieci dróg w Polsce oraz ważne znaczenie dla europejskiego korytarza transportowego Via Baltica. Połączona z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka, będzie w stanie przejąć istotny ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i państwami bałtyckimi.

Realizacja projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odcinek Szczuczyn – Raczki, o wartości 379,6 mln euro, jest wspierana przez Unię Europejską za pośrednictwem Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Prawo prasowe określa, że odpowiedzialność za treść tych komunikatów ponosi ich nadawca. Wszelkie zmiany w treści dokonywane przez PAP wyłącznie w celu poprawy jakości lub korekty błędów ortograficznych są dokonywane po wcześniejszym poinformowaniu nadawcy.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM