23 April 2024
Polityka

Minister Jacek Sasin w Podlasiu: Przegląd działań i wizji na przyszłość

  • 25 września, 2023
  • 4 min read
Minister Jacek Sasin w Podlasiu: Przegląd działań i wizji na przyszłość

Ministerstwo Aktywów Państwowych z przyjemnością informuje, że Minister Jacek Sasin uczestniczył w konferencji dotyczącej inwestycji strategicznych w Białymstoku oraz spotkaniu z mniejszością tatarską na Podlasiu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza nowe mechanizmy, aby wszystkie regiony w Polsce mogły się rozwijać na równych zasadach i zmienić polaryzacyjno-dyfuzyjny model wprowadzony przez poprzedników z PO i PSL. Nowe rozwiązania mają zniwelować różnice między dużymi ośrodkami miast a pozostałymi regionami.

Ministerstwo Aktywów Państwowych wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu zapewnienie równego dostępu do rozwoju wszystkim regionom w naszym kraju.

Polska Wschodnia to region, który doświadczył radykalnych zmian w ciągu ostatnich 8 lat. Władze państwowe podjęły wiele inwestycji, by zmodernizować infrastrukturę, w szczególności drogi ekspresowe, autostrady oraz linie kolejowe, co znacząco wpłynęło na jakość życia mieszkańców.

Polska nie była wyrównana, a podział na kraje A i B utrwalał się. Kraj A, czyli zamożniejsza i lepiej rozwinięta część kraju, miała zdecydowanie większe szanse rozwoju niż Polska B, która obejmowała wschodnią część naszego kraju. Ten region nie miał możliwości rozwojowych, ponieważ w nim nie inwestowano w strategiczne połączenia komunikacyjne.

Od marca 2020 roku w województwie podlaskim do samorządów wpłynęło ponad 4,5 miliarda zł w ramach trzech wielkich programów rządowych – Programu Budowy Dróg Lokalnych, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, 27 dworców na terenie woj. podlaskiego otrzyma nowe życie. Ta strategiczna inwestycja pozwoli nie tylko odmienić obraz Polski Wschodniej, ale także wesprzeć jej dalszy rozwój.

Kompleksowe inwestycje w infrastrukturę w całej Polsce są istotnym czynnikiem wzmacniającym gospodarkę i dającym korzyści całemu społeczeństwu. Również lokalne inwestycje są niezbędne, aby umożliwić ludziom życie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb oraz zapewnić im godne warunki życia.

Nowe projekty inwestycyjne, jak ViaCarpatia, ViaBaltica i przebudowa drogi S8 do standardu drogi ekspresowej, są lokalizowane lub znajdują się na zaawansowanym etapie planowania.

Rząd woj. podlaskiego zdecydowanie inwestuje w modernizację infrastruktury kolejowej. Poprzez przywrócenie połączeń, a także poprzez wprowadzenie innowacyjnego projektu RailBaltica, zachodnia Europa została połączona z naszą częścią kraju i dalej z krajami bałtyckimi. To nowy, szybki i wygodny sposób na podróżowanie, który ułatwia codzienne życie wielu mieszkańcom.

Polska ma się czym pochwalić, ponieważ w czasie, gdy w wielu innych krajach trwały zaciekłe spory religijne, Rzeczpospolita była miejscem, w którym od wielu lat obok siebie istniały różne społeczności i tradycje kulturowe.

Jesteśmy dumni z tych, którzy podejmują wysiłek w celu utrzymania swojej odrębności, kultury i tradycji. Mimo że wiele społeczności zostało zasymilowanych, wy jesteście nadal żywymi świadkami naszej wspólnej historii. Szanujemy i wspieramy wasze dążenia do zachowania swojej tożsamości i pielęgnowania waszych obyczajów.

Tatarzy udowodnili swoją wartość w obronie Rzeczpospolitej, dając poświadczenie swoich umiejętności i doświadczenia. Ich heroizm w czasie wojny polsko-bolszewickiej został wyraźnie zaznaczony, gdy pułk jazdy tatarskiej pokazał swoją odwagę i determinację.

W Bohonikach planuje się stworzenie Podlaskiego Narodowego Centrum Kultury Tatarskiej. Jest to ambitny cel, ale dzięki wsparciu władz lokalnych oraz funduszy europejskich projekt ten ma szansę stać się rzeczywistością. Dzięki temu wszyscy będą mieli okazję poznać bogate dziedzictwo kulturowe tatarskiej społeczności.

Polscy żołnierze zostali wsparci podczas obrony granicy przez Tatarów z Bohonikach. Ich gościnność i ofiara w postaci codziennego wyżywienia okazała się bezcenna, zasługując na szczególne uznanie i wdzięczność.

Informacje opublikowane w serwisie PAP są wyłącznie odzwierciedleniem treści przesłanej przez nadawcę. PAP SA nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. Wszelka odpowiedzialność spoczywa na nadawcy.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM