23 July 2024
Gospodarka i Biznes

Inwestycje kolejowe na Mazowszu: Skuteczniejsza Obsługa Podróżnych dzięki MI

  • 4 października, 2023
  • 4 min read
Inwestycje kolejowe na Mazowszu: Skuteczniejsza Obsługa Podróżnych dzięki MI

Platforma do rezerwacji podróży działa aktywnie w Europie Środkowo-Wschodniej, stając się liderem na Bałkanach. Najlepsze wyniki uzyskano w Chorwacji, Grecji i Serbii, gdzie wartość transakcji wzrosła nawet o dwie trzecie, a skumulowany wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich czterech lat osiągnął rekordowy poziom 150%.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w ogłoszonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe przetargach na modernizację przystanku Wołomin oraz na budowę miejsc parkingowych przy przystanku Urle. Projekty te będą realizowane w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Ministerstwo Infrastruktury zachęca do wzięcia udziału w przetargach, organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, których celem jest modernizacja przystanku Wołomin oraz budowa miejsc parkingowych przy przystanku Urle. Te przedsięwzięcia są częścią Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Program Przystankowy to ważny element walki z wykluczeniem komunikacyjnym w woj. mazowieckim. Do tej pory zmodernizowano lub zbudowano już 9 przystanków, a w Wołominie i Urlach pasażerowie będą mieli możliwość korzystania z dłuższych pociągów i parkowania swoich samochodów przy przystanku. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, podkreśla zatem, jak ważne jest, by wprowadzać tego typu innowacyjne rozwiązania.

PKP PLK SA zapowiedziało budowę monitorowanego parkingu w Urlu, który zapewni mieszkańcom wygodne przesiadki do pociągów. Parking będzie zlokalizowany na linii kolejowej Zielonka – Kuźnica Białostocka (lk 6), a jego projektowanie i realizacja potrwa 10 miesięcy. Parking zostanie wyposażony w 80 miejsc postojowych, z czego 5 przeznaczonych będzie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dzięki rządowemu Programowi Przystankowemu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA wprowadzają szereg udogodnień dla podróżnych w Urlach i Wołominie. Zapewniamy wygodniejsze warunki podróżowania, budując parkingi przy stacjach i przystankach, a także wydłużając długość pociągów — powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

PLK SA ogłosiły przetarg na przebudowę peronu w Wołominie, który zostanie przedłużony z 200 do 390 metrów. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie wydajności i skuteczności obsługi podróżnych jadących w stronę Warszawy czy Białegostoku. Dodatkowo w szczytowym okresie letnim, kiedy przewoźnik prowadzi dłuższe składy, modernizacja peronu umożliwi bezpieczne poruszanie się po nim. Przewidywana wartość inwestycji wynosi ok. 3,5 mln zł w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Województwo mazowieckie wprowadza Program Przystankowy, który obejmuje 16 miejsc na liście podstawowej.

Program jest finansowany kwotą ponad 93,20 mln zł i obejmuje miasta Józefin, Błonie Rokitno, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Chronów, Bąkowiec, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy, Ruda Wielka, Mława Miasto, Groszowice Wrzosów, Dąbrówka Zabłotnia oraz Niemojki.

Realizacja Programu zapewni mieszkańcom Mazowsza nowe możliwości przemieszczania się i rozwoju.

Od 2021 roku mieszkańcy Niemojek mogą korzystać z nowego przystanku. W 2023 roku pojawiły się kolejne przystanki, w tym Dąbrówka Zabłotnia, Groszowice Wrzosów, Bąkowiec, Chronów, Mordy Miasto, Mława Miasto, Błonie Rokitno oraz Mrozy.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej ma na celu zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i promowanie ekologicznych środków transportu oraz wsparcie polskiej gospodarki. W ramach programu zaplanowano inwestycje w postaci budowy lub modernizacji przystanków kolejowych w całej Polsce. Na ten cel przeznaczono łącznie 1 mld zł, które zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych oraz na sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. Program obejmuje łącznie 314 lokalizacji, w tym 207 na liście podstawowej i 107 na liście rezerwowej.

Program Przystankowy zapewnia wygodną i bezpieczną podróż na każdym etapie.

Województwo mazowieckie powiększa swoją infrastrukturę, budując 11 parkingów przy istniejących i nowo powstających przystankach. Te inwestycje mają szacunkową wartość 8,5 mln zł. Parkingi powstaną w miejscowościach: Rokitno, Ruda Wielka, Małkinia, Urle, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Zielonka, Warka, Ciechanów oraz Mława. Pierwszy z nich jest obecnie w trakcie budowy w Rokitnie.

Program realizowany jest w całej Polsce i umożliwia budowę ponad 100 parkingów przy istniejących lub nowo budowanych przystankach. Przeznaczono na to łączną kwotę 74,31 mln zł. Obecnie pięć lokalizacji jest już skończonych, dziesięć jest w trakcie budowy, a siedem czeka na rozpoczęcie postępowań przetargowych.

PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie bez dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. Autor komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM