21 July 2024
Gospodarka i Biznes

Gwarantując Równość: Akty Prawne PFRON dla Osób Niepełnosprawnych

  • 27 listopada, 2023
  • 2 min read
Gwarantując Równość: Akty Prawne PFRON dla Osób Niepełnosprawnych

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w osiąganiu samodzielności jest niezbędna, aby zapewnić im pełne równouprawnienie, zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W celu zagwarantowania im jak najlepszych warunków życia i rozwoju, instytucje publiczne powinny zdecydowanie wspierać ich w drodze do samodzielności.

„Świetny przykład idzie z góry, od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe mają tu zadanie pomocnicze i partnerskie w skutecznym rozdysponowaniu środków, które poprawiają życie ludzi na poziomie lokalnym – w  polskich miastach, miasteczkach, wsiach” – podkreśla Mariusz Rodzik, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok. 

Projekt „System iPFRON+” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Jego celem było stworzenie uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji programów wsparcia ON, wyposażonej w zintegrowany moduł analityczny.

Platforma „System iPFRON+” została zaprojektowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Jest ona dedykowana do projektowania i realizacji programów wsparcia ON oraz posiada zintegrowany moduł analityczny.

Projekt „System iPFRON+” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w Ości Priorytetowej 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Platforma ta służy do projektowania i realizacji programów wsparcia ON i została wyposażona w zintegrowany moduł analityczny.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM