16 July 2024
Gospodarka i Biznes

Kasa w Szczytnie, wierna przesłaniu św. Brata Alberta, wspiera najbardziej potrzebujących

  • 15 lutego, 2024
  • 5 min read
Kasa w Szczytnie, wierna przesłaniu św. Brata Alberta, wspiera najbardziej potrzebujących

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Brata Alberta w Szczytnie od 27 lat angażuje się w pomoc dla najuboższych poprzez kredyty dla osób niezamożnych oraz akcje charytatywne dla bezdomnych. Spółdzielnia realizuje przesłanie św. Alberta Chmielowskiego, który służył osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i odrzuconym przez banki komercyjne.

Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta została założona w 1997 r. jako instytucja samopomocowa, nawiązująca do przedwojennej idei polskiej spółdzielczości finansowej. W tamtym czasie 28-tysięczne Szczytno miało ponad 20-procentową stopę bezrobocia, a banki komercyjne odrzucały znaczną część wniosków ze względu na niskie dochody mieszkańców.

W lutym 1997 roku w Domu Parafialnym parafii św. Brata Alberta zebrała się grupa inicjatywna licząca 48 osób, aby założyć Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Szczytnie. Jej celem było umożliwienie lokalnej społeczności korzystania z tanich kredytów i innych usług finansowych.

SKOK im. Św. Brata Alberta został oficjalnie zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 21 marca 1997 roku. Jego celem jest promowanie idei oszczędzania i gospodarności oraz zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i stabilności socjalnej lokalnej społeczności.

SKOK w Szczytnie rozpoczął swoją działalność z dwoma zatrudnionymi osobami i wynajętym pomieszczeniem w biurze PSS „Społem” przy ul. Kościuszki. W ciągu pierwszego roku działalności do Kasy zapisało się 580 osób, a udzielona suma kredytów wyniosła 62 tys. zł.

„SKOK im. św. Brata Alberta współtworzył śp. Szczepan Olbryś – od 1997 wiceprezes, a następnie prezes zarządu aż do śmierci w 2016 r. Jego upór i aktywność w staraniach doprowadziły do rozwoju Kasy. Jako prezes zarządu posiadał własne, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwartym na argumenty innych i zdolnym do kompromisu. Jego życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem” – wspomina Anna Fomin, prezes zarządu Regionalnej SKOK im. św. Brata Alberta.

Anna Fomin świętuje w tym roku 25 lat pracy w SKOK. Rozpoczęła ją w wieku 19 lat, tuż po ukończeniu szkoły średniej. Została skierowana do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy absolwenckiej. Zaczynała jako kasjerka, potem pracowała jako inspektor ds. kredytów, zastępca głównego księgowego, specjalista ds. ryzyka kredytowego. Od 2015 r. pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży i marketingu, a dwa lata później została powołana przez Komisję Nadzoru Finansowego na stanowisko prezesa zarządu.

„W ciągu 25 lat pracy ukończyłam studia wyższe, podyplomowe, przeszłam szereg specjalistycznych szkoleń, wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. To moja pierwsza praca, nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować gdzie indziej. Tu czuję się jak w rodzinie” – mówi Anna Fomin.

W 1998 roku Kasa przeniosła swoją siedzibę do budynku przy ulicy Polskiej 35 w Szczytnie. Budynek ten wcześniej pełnił funkcję siedziby Mazurskiego Banku Ludowego przed II wojną światową. Od tego czasu stał się Centralą SKOK im. św. Brata Alberta.

W 2004 roku Kasa otworzyła swój pierwszy oddział w Piszu, stając się pierwszą instytucją finansową w województwie warmińsko-mazurskim. Rok później powstał oddział w Olsztynie, a w kwietniu 2006 roku Kasa połączyła się z Regionalną SKOK w Szczytnie, przyjmując nazwę Regionalnej SKOK im. św. Brata Alberta.

„Połączenie dwóch SKOK-ów zwiększyło możliwości oraz potencjał lokalnego ruchu spółdzielczości finansowej w województwie warmińsko-mazurskim. Efektem tego przedsięwzięcia było zwiększenie bazy członkowskiej oraz wzrost aktywów Kasy. Zwiększyła się również liczba oddziałów. Z trzech przejętych zostały utrzymane dwa – w Nidzicy oraz w Olsztynie” – wyjaśnia Anna Fomin.

„Kamieniem milowym w działalności Regionalnej SKOK było zawarcie w maju 2011 roku Porozumienia o Wzajemnej Współpracy z Peach State Federal Credit Union ze Stanów Zjednoczonych. Porozumienie umożliwia Kasie między innymi pozyskiwanie nowych rozwiązań technologicznych i wymianę doświadczeń w zakresie rozwijania więzi łączących lokalne społeczności ze spółdzielczymi kasami” – podkreśla prezes SKOK im. św. Brata Alberta.

W 2008 roku Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta połączyła się ze SKOK Rodzin Katolickich z Białegostoku, co pozwoliło na rozszerzenie swojej działalności o placówkę w Białymstoku.

Regionalna SKOK im. św. Brata Alberta działa zgodnie z przesłaniem swojego patrona, udzielając wsparcia finansowego lokalnej społeczności oraz osobom najbardziej potrzebującym. Kasa jest zaangażowana w organizację lipcowych „Dni i nocy Szczytna”, wspierała XI olsztyński Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM oraz obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Co roku bierze udział w bożonarodzeniowej akcji pomocy Polakom na Wschodzie. Sponsoruje m.in. sportową szkołę podstawową nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Serce Szyman”.

W wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, w 2022 roku w Szczytnie utworzono Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ukraińców. Regionalna SKOK wraz z innymi partnerami zaangażowała się w działania pomocowe, które obejmowały m.in. konsultacje w sprawie otwierania kont osobistych i składania wniosków o 500+. Konsultacje odbywały się dwa razy w tygodniu w siedzibie Centrali Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta.

„Przez 25 lat działalności Kasy nastąpiło wiele zmian politycznych, legislacyjnych i społecznych. Jedno się nie zmieniło: chcemy być blisko swoich członków, dlatego nie odchodzimy od obsługi stacjonarnej, bo wiemy, jak ważny jest kontakt z ludźmi” – zaznacza Anna Fomin.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o historii i działalności SKOK im. św. Brata Alberta, polecamy obejrzenie filmu dostępnego pod tym linkiem: https://www.facebook.com/100063651845189/videos/1051722365733897


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM