30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (19/2022) obniżenie udziału Dariusza Kowalczyka poniżej 5% ogólnej liczby głosów

  • 9 czerwca, 2022
  • 2 min read
AC SA (19/2022) obniżenie udziału Dariusza Kowalczyka poniżej 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „AC S.A.” lub „Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Kowalczyka zawiadomienie o obniżeniu jego udziału poniżej 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym AC S.A., w wyniku zbycia w dniu 07.06.2022 r. akcji AC S.A.

Bezpośrednio przed zmianą posiadał 515.545 akcji Spółki, co stanowiło 5,12% kapitału zakładowego Spółki i dawało 515.545 głosów oraz stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji posiada 490.545 akcji Spółki, co stanowi 4,87% kapitału zakładowego Spółki i daje 490.545 głosów oraz stanowi 4,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Dariusz Kowalczyk nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje AC S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Ogólna liczba akcji i liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. wynosi 10.073.683.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM