AC SA (14/2023) Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2023, 2024

AC SA (14/2023) Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2023, 2024

AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

AC SA (12/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (12/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (11/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (11/2023) Informacje o transakcjach na akcjach AC S.A.

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.