AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (9/2023) Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC SA (8/2023) Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych

AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

AC SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

AC SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

AC SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

AC SA (24/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. od dnia 01.01.2023 r.

AC SA (24/2022) Powołanie Członka Zarządu AC S.A. od dnia 01.01.2023 r.

AC SA (22/2022) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2022 r.

AC SA (22/2022) Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2022 r.