21 July 2024
Gospodarka i Biznes

ATREM SA (2/2023) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A., na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”

  • 4 stycznia, 2023
  • 1 min read
ATREM SA (2/2023) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A., na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o wyborze dokonanym przez PGE Dystrybucja S.A. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”

Wynagrodzenie Emitenta zgodnie z zawiadomieniem Zamawiającego wynosi 15.895.000,00 zł netto. tj. 19.550.850,00 zł brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM