23 July 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

  • 4 stycznia, 2023
  • 2 min read
AC SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

1. Raport roczny za 2022 rok – 23 marca 2023 r. (prezentacja raportu rocznego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową);

2. Raport kwartalny za I kwartał roku 2023 – 9 maja 2023 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową);

3. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 11 sierpnia 2023 r. (prezentacja raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową);

4. Raport kwartalny za III kwartał roku 2023 – 9 listopada 2023 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową).

Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM