16 July 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

  • 23 stycznia, 2023
  • 1 min read
AC SA (7/2023) Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 23.01.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia całości zysku za rok 2022 na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM