23 April 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

  • 8 lutego, 2023
  • 2 min read
AC SA (13/2023) obniżenie udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „AC S.A.” lub „Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o obniżeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poniżej 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym AC S.A., w wyniku zbycia w dniu 03.02.2023 r. akcji AC S.A. w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny bezpośrednio przed zmianą posiadało 518.304 akcje Spółki, co stanowiło 5,15 % kapitału zakładowego Spółki i dawało 518.304 głosów oraz stanowiło 5,15 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 468.527 akcji Spółki, co stanowi 4,65 % kapitału zakładowego Spółki i daje 468.527 głosów oraz stanowi 4,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny nie poinformował jakoby posiadał podmioty zależne posiadające akcje AC S.A. oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Ogólna liczba akcji i liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. wynosi 10.073.683.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM