16 July 2024
Gospodarka i Biznes

PSG: Nowy gazociąg zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla Białegostoku

  • 22 marca, 2023
  • 5 min read
PSG: Nowy gazociąg zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla Białegostoku

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) zakończyła w powiecie zambrowskim budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, który łączy Białystok z systemem przesyłowym między Polską a Litwą. Realizacja inwestycji pochłonęła 21 mln zł.

Dzięki Gazociągowi Śnieżka mieszkańcy Białegostoku zyskali poczucie bezpieczeństwa energetycznego po tym, jak Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez Gazociąg Jamalski. Nowy gazociąg dał mieszkańcom możliwość korzystania z dostaw gazu zarówno ze strony stolicy, jak i z Białorusi, co pozwoliło na zapewnienie stałego zasilania miasta.

„Inwestycja była jedną z kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa podlaskiego. Wpisuje się ona w zakładaną i konsekwentnie wdrażaną przez rząd politykę zmian kierunku dostaw paliwa gazowego i ich dywersyfikację” – przyznał Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

„Połączenie z Litwą otwiera północno-wschodnią Polskę na dostawy gazu, który Grupa ORLEN odbiera w gazoporcie w Kłajpedzie. Mamy tam 10-letnią rezerwację mocy regazyfikacyjnych, która umożliwia nam sprowadzenie przez litewski terminal 0,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie” – powiedział Daniel Obajtek.

Prezes PKN ORLEN zapewnił, że dzięki inwestycji rządu, mieszkańcy Polski będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw gazu, nawet jeśli zima będzie szczególnie długa i mroźna.

Inwestycja w infrastrukturę gazową ma być wsparciem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zapewnić pewność dostaw gazu dla odbiorców. Połączenie sieci Polskiej Spółki Gazownictwa z systemem GIPL w 2022 r. umożliwi dostawy gazu z terminalu LNG w Kłajpedzie oraz z rezerw gazowych Litwy, Estonii, Łotwy i Finlandii.

Dzięki wyprzedzającym działaniom rządu, nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, Polacy będą mieli zapewnione ciągłe dostawy gazu.

Prezes PKN ORLEN uważa, że rozwój infrastruktury gazowej jest kluczowy dla umacniania bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu dla konsumentów.

Gazociąg zapewni miastu zabezpieczenie w przypadku szczytowego poboru gazu i zapobiegnie niemożliwości dostaw gazu w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dzięki inwestycji, Polacy będą mieli pewność, że nawet w najtrudniejszych warunkach, będą w stanie korzystać z niezbędnych im dostaw gazu.

„Rozrastająca się sieć gazowa w województwie podlaskim to ogromna satysfakcja. Jest to realizacja programu zrównoważonego rozwoju naszego kraju, mającego na celu zrównanie warunków życia mieszkańców wschodniej Polski” – przyznał Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

„Dlatego bardzo dziękuję Polskiej Spółce Gazownictwa za realizację tej inwestycji, która zapewnia bezpieczeństwo energetyczne zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom z Białegostoku” – dodał Artur Kosicki.

Inwestycja ta pozwoliła na dostarczenie gazu do terenów wiejskich, co z kolei umożliwiło mieszkańcom zaopatrywanie się w energię za stałą, przystępną cenę.

Szereg wymiernych korzyści przyniosła gminie budowa nowego gazociągu. Przede wszystkim zapewniono mieszkańcom dostęp do taniej energii. Wzrost jej dostępności oznaczał również wzrost popytu na usługi i towary, co wpłynęło na lokalny rynek.

Budowa gazociągu stała się impulsem do rozwoju lokalnej infrastruktury. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego gminy, a także stała się początkiem długotrwałego planu rozwoju gospodarczego.

Dostęp do gazu ziemnego stał się dla gminy szansą na uzyskanie wymiernych korzyści, w tym wzrost konkurencyjności na rynku, dostęp do nowych technologii oraz przyciągnięcie nowych inwestorów.

Dzięki zapewnieniu niezawodnego dostępu do gazu ziemnego, gmina odnotowała znaczny postęp w zakresie rozwoju gospodarczego. Pozwoliło to na przyciągnięcie nowych inwestorów, co w konsekwencji wywołało wzrost popytu na usługi i towary lokalnych producentów.

Inwestycja w gazociąg okazała się dużym sukcesem dla gminy. Przyniosła ona szereg korzyści, w tym dostęp do tańszej energii, rozwój infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz przyciągnięcie nowych inwestorów.

Niezawodny dostęp do gazu ziemnego stał się kluczowym czynnikiem w rozwoju gospodarczym gminy. Przyczynił się on do zwiększenia konkurencyjności na rynku, dostępu do nowych technologii oraz poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

„Ostatnie siedem lat to dynamiczny wzrost gazyfikacji na terenie województwa podlaskiego. W roku 2016 na 118 gmin tylko 24 posiadały dostęp do gazu. Do końca 2022 r. zgazyfikowano kolejnych 19, co daje nam wzrost o blisko 80 proc.” – przyznał Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

„Dlatego kilka lat temu Polska Spółka Gazownictwa zaplanowała w całej Polsce inwestycje, mające na celu zmniejszenie negatywnych oddziaływań ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego. Dziś widzimy, jak ważne to były decyzje z punktu widzenia naszych klientów” – dodał Robert Więckowski.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM