21 July 2024
Gospodarka i Biznes

Kontrola bezpieczeństwa na drogach – wzmożone nadzory w firmach transportowych z kapitałem wschodnim

  • 23 maja, 2023
  • 5 min read
Kontrola bezpieczeństwa na drogach – wzmożone nadzory w firmach transportowych z kapitałem wschodnim

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Oferujemy wnioskodawcom z całego świata możliwość dokonania inwestycji w nieruchomości w ramach projektów deweloperskich w USA. Jest to kolejny krok w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla inwestorów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby móc czerpać korzyści z oferowanych przez nas możliwości.

Równolegle, Ministerstwo Infrastruktury prowadzi szereg kontroli firm transportowych. Dotychczasowe działania obejmowały przede wszystkim firmy działające z wykorzystaniem rosyjskiego i białoruskiego kapitału. Wszystkie informacje na temat kontroli, wyników wcześniejszych działań, a także zmian legislacyjnych, które mają chronić polski rynek transportowy, zostaną udostępnione 23 maja 2023 roku.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i skorzystania z naszych usług, aby w pełni korzystać z naszych oferowanych możliwości.

Dzisiaj rozpoczynamy drugą turę kontroli wytypowanych podmiotów, które wzbudziły nasze wątpliwości, czy faktycznie przestrzegają przepisów prawa. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber ogłosił, że podmioty z kapitałem pochodzącym z wschodniej części kraju są teraz pod szczególnym nadzorem.

Ok. 60 przedsiębiorstw w 8 polskich miastach zostało wytypowanych do kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwa Inspekcja Pracy, nadzór budowlany oraz ZUS będą przeprowadzać wizyty kontrolne, wspierane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrolowane miasta to Warszawa, Olsztyn, Nowa Sól, Kielce, Toruń, Rzeszów, Wrocław, Białystok oraz Poznań.

Wykrywanie nielegalnych działań firm transportowych wymaga skrupulatnej kontroli. W tym celu Inspekcja Transportu Drogowego zaangażowała inspektorów z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego przeprowadzają drobiazgowe badania, aby sprawdzić, czy firmy zgodnie z prawem przestrzegają obowiązujące normy czasu pracy kierowców, czy posiadają wymagane kwalifikacje i badania lekarskie oraz psychologiczne, a także, czy dysponują odpowiednim taborem. Natomiast Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma na celu weryfikację przestrzegania przez firmy wymogów określonych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika – wyjaśnił Alvin Gajadhur, szef ITD.

Główny Inspektor Transportu Drogowego przeprowadził kontrole ponad 60 przedsiębiorców z miast takich jak Białystok, Poznań, Częstochowa, Biała Podlaska i Wrocław. Wstępne wyniki ujawniły, że prawie we wszystkich przedsiębiorstwach stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadza okresowe kontrole, które mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości wykrytych wśród kierowców. Kary za stwierdzone naruszenia wahają się od 15 do 30 tys. zł, aczkolwiek bez ograniczenia ustawowego mogłyby wzrosnąć nawet do kilku milionów złotych. Przewinienia są różnorodne i dotyczą najczęściej: skracania odpoczynków, przekraczania czasu jazdy, nieprawidłowego rejestrowania aktywności kierowców na wykresówkach oraz kartach kierowcy, braku kwalifikacji wstępnej, szkoleń okresowych, badań lekarskich oraz niepoprawnych świadectw kierowców. Ustalenia Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w tej kwestii są więc jednoznaczne – nieprawidłowości występują w praktycznie każdym przypadku.

Kontrola przeprowadzana przez ITD oraz inne organy i instytucje ma na celu zapewnienie przestrzegania różnych przepisów w zakresie działalności firm transportowych, w tym ich stosowanie do wymogów transportowych, przestrzeganie wymogów zawodu przewoźnika drogowego, przepisów podatkowych, prawidłowości zatrudnienia pracowników oraz legalności wykorzystywanych obiektów budowlanych.

Inspekcja Transportu Drogowego stara się wzmocnić rodzimych przewoźników poprzez przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. Podczas kontroli drogowych odkryto, że około połowa pojazdów należy do przewoźników z zagranicy. Aby zapobiec nieuczciwej konkurencji, staramy się wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i nadużycia zarejestrowane w firmach kontrolowanych – powiedział Alvin Gajadhur.

Minister Infrastruktury ogłosił dziś, że Rada Ministrów zaaprobowała projekt ustawy regulującej delegowanie kierowców w transporcie drogowym. Nowe przepisy będą obowiązywać zarówno przewoźników z UE, jak i spoza UE, narzucając szereg wymogów dotyczących zatrudnienia kierowców przy wykonywaniu usług transportowych na terenie Polski.

Aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku usług transportowych, firmy będą musiały przestrzegać spójnych zasad i warunków zatrudniania kierowców. Dzięki nowym przepisom, które chronią interesy polskiej branży transportowej, przedsiębiorstwa zarówno z Polski, jak i z Unii Europejskiej będą miały jednakowe zasady funkcjonowania. Tym samym zostanie wyeliminowana szara strefa, a przestrzeganie zasad stanie się normą – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Wiceminister Weber podkreślił również korzyści finansowe dla polskich przedsiębiorców transportowych, wynikające z przyjętych zmian. Zmiany te zmniejszą koszty zatrudnienia pracowników, a kierowcy będą na rękę zarabiać więcej. Według oceny skutków regulacji, która została dołączona do projektu, kierowca w transporcie międzynarodowym będzie mógł zarobić rocznie netto średnio 1600 zł więcej.

Wiceminister Weber dodał, że tego typu zmiany są korzystne dla obu stron – zarówno dla przedsiębiorców, jak i kierowców. Przepisy te mają na celu zapewnienie lepszych warunków pracy i wyższych zarobków dla kierowców, a jednocześnie zmniejszenie kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców.

Aby zapewnić polskiemu rynkowi transportowemu bezpieczeństwo oraz umożliwić przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, konieczne jest podjęcie działań kontrolnych i legislacyjnych.

PAP SA publikuje komunikaty bez modyfikacji ich treści, w formie przekazanej przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za zawarte w nim treści, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o prawie prasowym.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM