16 July 2024
Polityka

Inwestycje w Bioróżnorodność na Podlasiu – Korzyści dla Przyrody i Społeczeństwa

  • 18 lipca, 2023
  • 3 min read
Inwestycje w Bioróżnorodność na Podlasiu – Korzyści dla Przyrody i Społeczeństwa

Mieszkańcy Grajewa i Szczuczyna będą mogli cieszyć się z 1,4 mln zł wsparcia ze środków europejskich na upiększenie ich miast. Umowy o przyznaniu funduszy zostały podpisane w urzędzie marszałkowskim przez wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia oraz burmistrzów miast. Dzięki tym pieniądzom miasta zyskają nowe zielone tereny, które uatrakcyjnią ich przestrzeń i poprawią jakość życia mieszkańców.

Inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju uzyskały szczególne wsparcie w projekcie zaplanowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którego celem jest ochrona bioróżnorodności.

„W erze upałów zieleń w miastach potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. Takie strefy ograniczają zanieczyszczenie powietrza, hałas, a także zapewniają ochronę przed powodziami miejskimi. Dla mieszkańców miast są one równie ważne, ponieważ stanowią miejsca spotkań i wypoczynku” – powiedział wicemarszałek Olbryś.

Miasto Szczuczyn planuje wykorzystać unijną pomoc finansową do przekształcenia zdegradowanego terenu wokół centrum miasta w zieloną strefę. W ramach tego projektu powstanie aleja spacerowa, która będzie służyła mieszkańcom miasta.

Dzięki wsparciu unijnemu Szczuczyn uruchomił program przywracania dzikiego składowiska w pobliżu centrum miasta do zielonej strefy. W ramach tego projektu mieszkańcy miasta będą mieli dostęp do nowej alei spacerowej.

„Do tej pory obszar ten był niewykorzystany i niezauważony. A teraz będzie mógł być piękną zieloną strefą. W całym mieście powstanie mnóstwo nasadzeń – to są setki krzewów i drzew” – mówił burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.

Miasto podpisało umowę na dotację w wysokości ponad 960 tys. zł, która jest częścią projektu wartego ponad 1,1 mln zł. W jego ramach zostanie przekształcona zielona strefa, w tym teren dawnego przejazdu tranzytowego.

Dzięki dotacji o wartości ponad 960 tys. zł, przewidzianej w umowie podpisanej przez miasto, projekt przewiduje inwestycję w wysokości 1,1 mln zł. W jego ramach zostanie stworzona zielona strefa, w tym teren dawnego przejazdu tranzytowego.

Miasto Grajewo planuje przeprowadzenie inwestycji wartych 530 tys. zł, obejmującej stworzenie lasów kieszonkowych, parku liniowego, miejskiego oraz łąk kwietnych. Dotacja unijna wyniesie 450 tys. zł.

„Zieleni jest dużo, bo są bardzo fajnie już funkcjonujące parki. W tej chwili możemy się poszczycić Parkiem Wolności, a szczególnie Parkiem Solidarności. Natomiast potrzebne są takie małe enklawy, gdzie mieszkańcy z różnych dzielnic mają dość daleko do tych głównych parków, a chcieliby np. sobie usiąść pod drzewem w otoczeniu kwiatów i odpocząć” – tłumaczy burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski.

Do grona beneficjentów wsparcia finansowego zostaną dołączone Grajewo, Szczuczyn, Suwałki, Drohiczyn, Wasilków, Dąbrowa Białostocka, Fundacja Nasza Inicjatywa Podlaska oraz Województwo Podlaskie. Łączna suma dotacji wynosi ponad 6,7 mln zł.

 „Tereny zielone w miastach powinny być zdecydowanie powiększane, a nie pomniejszane. Stąd nasza decyzja o zwiększeniu budżetu tego konkursu o ponad 3,7 mln zł. Tak, aby wesprzeć jeszcze więcej takich projektów. Zielone inwestycje to odpowiedź na zachodzące zmiany klimatu, a więcej zieleni w pobliżu miejsca zamieszkania to także lepsze samopoczucie mieszkańców” – powiedział podlaski wicemarszałek Marek Olbryś.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM