23 April 2024
Polityka

Łomża powraca na kolejowe tory

  • 19 lipca, 2023
  • 5 min read
Łomża powraca na kolejowe tory

Ministerstwo Infrastruktury ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Łomży i czterech podlaskich gmin wkrótce będą mieć dostęp do kolei. Kolej Plus, czyli rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, będzie realizowany do 2029 roku. 18 lipca 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA zawarły umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Oficjalna wartość projektu wynosi 430 mln zł.

Program Kolej Plus jest inicjatywą, która ma na celu poprawę życia mieszkańców wielu regionów w Polsce. Przede wszystkim przywróci on połączenia kolejowe do miasta Łomża, które zostały odcięte w 1993 roku. Dzięki tej inicjatywie Polacy będą mieli poczucie, że państwo troszczy się o ich problemy, niezależnie od miejsca, w którym mieszkają. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził przekonanie, że program Kolej Plus pomoże w odwróceniu dotychczasowych nieodpowiedzialnych decyzji politycznych i da nadzieję mieszkańcom na lepsze jutro.

PLK SA oraz samorząd województwa podlaskiego podpisali umowę, która ma na celu rewitalizację linii kolejowej łączącej Łapy, Śniadowo i Łomżę. Dzięki temu pasażerowie będą mogli ponownie korzystać z połączeń na tej trasie. Do tej pory brakowało kursów okazjonalnych, jednakże ostatni pociąg pasażerski odjechał z Łomży w 1993 r.

Korzyści wynikające z nowej infrastruktury kolejowej są ogromne. Przede wszystkim zapewni ona szybką i wygodną podróż dla mieszkańców Łomży, Łap i okolicznych gmin. Przyśpieszy także łączność między dużymi miastami regionu, jak Białystok i Łomża. Dodatkowo, kolej zmniejszy zatłoczenie dróg i zmniejszy emisję CO2, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

Ulepszona infrastruktura kolejowa przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców regionu. Podróże staną się szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne. W związku z tym, przewiduje się, że liczba podróżnych korzystających z kolei wzrośnie. Zmiany przyniosą nie tylko wygodę, ale także poprawią jakość życia mieszkańców i wpłyną na rozwój gospodarczy regionu.

Realizacja projektu obejmującego odcinek linii kolejowej o długości 77 km umożliwi obsługę ruchu pasażerskiego przez pociągi regionalne i dalekobieżne. Nowe perony będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności. Podróżni będą cieszyć się komfortem, jaki dają wiaty, ławki, oznakowania i oświetlenie LED w stacjach Konarzyce, Koziki, Śniadowo Łącznica, Czachy-Kołaki, Kulesze Kościelne i Sokoły.

Poprawa sprawności ruchu pociągów na trasie Łapy – Śniadowo – Łomża będzie możliwa dzięki przebudowie zarówno torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jak również obiektów inżynieryjnych. Dodatkowo, w celu usprawnienia ruchu, w Śniadowie powstanie dodatkowa łącznica o długości 1 km, pozwalająca na ominięcie zmiany czoła składu. Ponadto, Czerwony Borek zyska mijankę, co umożliwi zwiększenie punktualności kursów pociągów. Bezpieczeństwo na styku dróg i torów zostanie zapewnione poprzez remonty i modernizacje przejazdów kolejowych, z części z nich wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia.

Projekt zaplanowany w ramach budżetu ma wartość 430 mln zł, z czego 366 mln zł to środki z budżetu państwa, natomiast 64,5 mln zł (15%) pochodzi z budżetu województwa. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych jest ustalony na III kwartał tego roku, a same prace budowlane mają być wykonane w latach 2025 – 2028.

Program Kolej Plus zapewni zwiększenie dostępności kolei pasażerskiej w 11 województwach, w których zakwalifikowano 35 inwestycji. Samorządy będą miały możliwość zrealizowania projektów, które obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, a które wcześniej nie miały dostępu do kolei pasażerskiej lub miały go w ograniczonym zakresie. Realizacja Kolej Plus pozwoli na znaczną poprawę mobilności 1,5 mln mieszkańców tych regionów.

Program Kolej Plus zakłada modernizację przestarzałych linii kolejowych:

Program Kolej Plus składa się z trzech rodzajów projektów, obejmujących łącznie 845 km linii kolejowych:

• 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km;

• 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km;

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

W ramach Programu Kolej Plus przewidziano następujące warunki realizacji inwestycji:

• 15-procentowe współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

• zapewnienie co najmniej 4 par pociągów przez co najmniej 5 lat;

• zawarcie umowy na realizację inwestycji między wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus zakłada zakończenie realizacji do 2029 roku. Jego realizacja wpłynie na znaczne poprawienie warunków życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności wielu regionów. Jego całkowity koszt wynosi ponad 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł to środki budżetu państwa, a pozostała kwota to dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Program Kolej Plus powinien zapewnić lepszy dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei, dzięki czemu uda się zredukować wykluczenie komunikacyjne.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w swoim serwisie, pozostawiając je w formie dostarczonej przez nadawcę. Odpowiedzialność za treść tych komunikatów ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM