18 June 2024
Gospodarka i Biznes

Prawo.pl: chcąc dogonić Zachód, Polska musi postawić na rozwój mniejszych miast

  • 22 stycznia, 2024
  • 3 min read
Prawo.pl: chcąc dogonić Zachód, Polska musi postawić na rozwój mniejszych miast

Nie tylko duże miasta jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale także mniejsze takie jak Suwałki, Siedlce czy Kalisz, mogą wkrótce stać się tzw. biegunami wzrostu, czyli obszarami metropolitalnymi napędzającymi rozwój całego kraju – wynika z raportu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMR), do którego dotarł serwis Prawo.pl. Wzmacniając potencjał kolejnych ośrodków miejskich, korzyścią będą także dla najuboższych i peryferyjnych gmin.

Najnowsze opracowanie IRMR prezentuje zestawienie miast o dużym wewnętrznym potencjale ekonomicznym oraz koncentracji innowacyjnych działań gospodarczych. Oprócz stolicy, która jest jedyną metropolią o znaczeniu krajowym, wyróżnione są również bieguny ponadregionalne, takie jak Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Trójmiasto oraz Łódź.

„Priorytetem polityki rozwoju regionalnego jest dziś znalezienie równowagi pomiędzy wspieraniem >>lokomotyw rozwoju<<, którymi w obecnej fazie rozwoju gospodarki są główne obszary metropolitalne, a wyrównywaniem szans rozwojowych obszarów słabszych – peryferyjnych i tracących funkcje” – wskazuje Agnieszka Sobala-Gwosdz, autorka raportu.

Zgodnie z serwisem Prawo.pl, ostatnia nowelizacja Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2030 wprowadziła nową koncepcję. Zamiast opierać się głównie na rynkowych mechanizmach modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, proponuje się rozwiązanie oparte na modelu globalizacyjno-równoważącym. Ten drugi zakłada wzmacnianie silnych metropolii o międzynarodowym znaczeniu oraz wspieranie pozostałych ośrodków miejskich.

Jak donosi serwis Prawo.pl, ostatnia modyfikacja Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2030 zakłada odejście od dotychczasowego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz modelu globalizacyjno-równoważącego. Nowa koncepcja podkreśla znaczenie wzmacniania silnych metropolii o międzynarodowym znaczeniu oraz wspierania pozostałych ośrodków miejskich.

„Dodatkowo raport wyróżnia ośrodki równoważenia rozwoju tj. miasta, które mają duży potencjał gospodarczy, ale aktualnie nie spełniają wszystkich warunków, aby uznać je za bieguny wzrostu. Mimo to, dzięki swoim zasobom, mogą odegrać kluczową rolę w promowaniu równomiernego rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym i subregionalnym” – podkreśla Agnieszka Sobala-Gwosdz.

Według ekspertki udało się zidentyfikować 54 ośrodki, zarówno większe (Radom, Gorzów Wielkopolski, Koszalin), jak i mniejsze (m.in. Nowy Targ, Gniezno, Siedlce, Suwałki, Kalisz, Leszno) – czytamy na Prawo.pl.

Ekspertka podkreśla, że zidentyfikowano łącznie 54 takie ośrodki, obejmujące zarówno większe (Radom, Gorzów Wielkopolski, Koszalin), jak i mniejsze miasta (m.in. Nowy Targ, Gniezno, Siedlce, Suwałki, Kalisz, Leszno) – czytamy na Prawo.pl.

IRMR report also provides a detailed discussion of the development dynamics of various regions in our country. As noted by Prawo.pl, many areas in the west and north of the country, contrary to common beliefs, are economically faring much worse than the so-called Eastern Poland.

„Osobnego wsparcia wymagają obszary, które doświadczyły szoku transformacyjnego w latach 90. XX w., tkwiące obecnie w dryfie rozwojowym. W Polsce można zidentyfikować dwa takie obszary: Staropolski Okręg Przemysłowy, czyli Radom i jego obszar funkcjonalny, oraz dawny Sudecki Okręg Przemysłowy” – wymienia autorka raportu.

Więcej informacji na temat miast napędzających rozwój gospodarczy znajdziesz pod tym adresem: https://www.prawo.pl/samorzad/jakie-miasta-napedzaja-rozwoj-gospodarczy-raport-irmir,525024.html 


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM