22 May 2024
Gospodarka i Biznes

MI: Polsko-litewskie rozmowy o transporcie (komunikat)

  • 6 maja, 2024
  • 3 min read
MI: Polsko-litewskie rozmowy o transporcie (komunikat)

Istnieje istotne porozumienie z właścicielami obligacji i pożyczkodawcą w celu ograniczenia zadłużenia. Silna struktura kapitałowa będzie wspierać rozwój KLDiscovery oraz inwestycje w wiodące na rynku rozwiązania dla klientów. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w niedalekiej przyszłości.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o najważniejszych tematach spotkania wiceministra Pawła Gancarza z wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Juliusem Skačkauskasem, które obejmują wspólne przedsięwzięcia transportowe oraz prace nad rewizją umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Spotkanie dotyczyło także lokalnych połączeń transgranicznych, mających kluczowe znaczenie dla współpracy transportowej między krajami.

Trasa Via Baltica stanowi kluczowe połączenie drogowe między Polską a krajami bałtyckimi, składając się z odcinków dróg ekspresowych S61 i S8 pomiędzy Warszawą a przejściem granicznym w Budzisku. Planowane jest, że będzie to główny szlak tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią a krajami bałtyckimi. W trakcie dyskusji na temat projektu Via Baltica, wiceminister Paweł Gancarz omówił postęp prac nad tą trasą.

„Prawie gotowa jest Via Baltica w Polsce. Ostatnim etapem jest ukończenie obwodnicy Łomży z nowym mostem na rzece Narew, które planowane jest na 2025 rok. W tym roku planujemy oddać jedną nitkę na tym odcinku, co pozwoli na pełną przejezdność trasy” – poinformował Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Omówiono również postępy w rewitalizacji dróg lokalnych po obu stronach granicy, dzięki rządowemu wsparciu i zaangażowaniu samorządów modernizowana jest transgraniczna infrastruktura drogowa, która korzystnie wpływa na mieszkańców zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej.

Omówiono również kwestię limitu zezwoleń na przewozy drogowe do/z krajów spoza UE. Podczas dyskusji dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego ministrowie omówili również postępy w negocjacjach w sprawie rewizji umowy transportowej między UE a Ukrainą.

Paweł Gancarz, wiceszef resortu infrastruktury, zaznaczył, że polski rząd intensywnie działał, aby wprowadzić postulaty Polski do mandatu dla Komisji Europejskiej, które uwzględniają oczekiwania polskich przedsiębiorców działających na rynku przewozów drogowych towarów. Wyraził nadzieję, że negocjacje zrewidowanej umowy ze stroną ukraińską, oparte na mandacie udzielonym przez Radę UE Komisji Europejskiej, przyczynią się do przywrócenia równowagi na europejskim rynku przewozu towarów.

Wizyta pozwoliła również delegacji litewskiej zapoznać się z polskimi doświadczeniami w organizacji norm dotyczących badań stanu technicznego pojazdów.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM