23 April 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (4/2022) Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2021 r.

  • 17 lutego, 2022
  • 1 min read
AC SA (4/2022) Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2021 r.

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. podaje do publicznej wiadomości nowy termin publikacji raportu rocznego za 2021 r.:

Raport roczny za 2021 rok – 31 marca 2022 r. (prezentacja raportu rocznego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową).

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu rocznego za 2021 rok był ustalony na dzień 18 marca 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM