30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

  • 16 stycznia, 2023
  • 2 min read
AC SA (3/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.01.2023 r. (NWZ), wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Spółka informuje, iż w ramach obrad NWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, oraz nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM