23 July 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

  • 16 stycznia, 2023
  • 2 min read
AC SA (4/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako „NWZ”), które odbyło się w dniu 16.01.2023 r. dysponowali łącznie 5.512.909 akcjami/głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16.01.2023 r. byli:

– OFE PZU „Złota Jesień” posiadający 824.000 akcji/głosów, co stanowiło 14,95% liczby głosów na tym NWZ oraz 8,18% ogólnej liczby głosów,

– WIM sp. z o.o. posiadający 757.799 akcji/głosów, co stanowiło 13,75% liczby głosów na tym NWZ oraz 7,52% ogólnej liczby głosów,

– Nationale-Nederlanden OFE posiadający 518.000 akcji/głosów, co stanowiło 9,4% liczby głosów na tym NWZ oraz 5,14% ogólnej liczby głosów,

– Dariusz Kowalczyk posiadający 480.545 akcji/głosów, co stanowiło 8,72% liczby głosów na tym NWZ oraz 4,77% ogólnej liczby głosów,

– December Plus sp. z o.o. posiadający 462.594 akcji/głosów, co stanowiło 8,39% liczby głosów na tym NWZ oraz 4,59% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez AC S.A. wynosi 10.073.683 i jest równa liczbie głosów wynikającej z tych akcji.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM