30 May 2024
Gospodarka i Biznes

AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

  • 19 stycznia, 2023
  • 1 min read
AC SA (6/2023) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, iż mając na względzie prowadzony, na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r., skup akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki w dniu 19.01.2023 r. postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie całego zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy (bez wypłacania dywidendy).

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

Wiadomości Białystok

Wykorzystujemy pliki Cookies.    Polityka prywatności    Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM